Uw pensioen bij IBM

Bij IBM bouwt u pensioen op in de BasisPensioenregeling. Deze regeling kent drie varianten: A, B en C. De varianten zijn gebaseerd op het moment waarop u dienst kwam of op de regeling waar u voorheen in deelnam. Op uw pensioenoverzicht staat aan welke regeling u deelneemt.

Bent u nog in dienst bij IBM?

Tot 1 juni 2006 nam u deel aan de Oude IBM regeling waarna u bent overgestapt naar het BasisPensioen

Tot 1 juni 2006 nam u deel aan de FlexPensioen- regeling waarna u bent overgestapt naar het BasisPensioen

U bent na 1 juni 2006 in dienst gekomen bij IBM

Geboren voor 1 januari 1950?

Werkt u bij IBM en bent u geboren vóór 1 januari 1950? Dan zit u waarschijnlijk in de ‘oude’ IBM Pensioenregeling of de FlexPensioenregeling. Heeft u vragen over uw pensioen, neem dan contact op met onze servicedesk via e-mail of nummer 050-582 7997.
Lees meer over de andere pensioenregelingen van IBM