Deelnemers A

BasisPensioen voor IBMers
De BasisPensioenregeling kent drie varianten: AB en C. De varianten zijn gebaseerd op het moment waarop u dienst kwam, of op de regeling u voorheen in deelnam. Op uw pensioenoverzicht staat aan welke regeling u deelneemt. U kunt ook in dit schema bekijken aan welke variant u deelneemt.

Wat is er geregeld? 

Pensioen voor uzelf  Als deelnemer A bouwt u, elk jaar dat u aan de regeling deelneemt, een stukje pensioen op. Dit stukje is gebaseerd op uw pensioengevend inkomen. Zo wordt uw pensioenuitkering een afspiegeling van wat u gemiddeld tijdens uw deelname aan de regeling heeft verdiend. Standaard gaat u op uw AOW-leeftijd met pensioen. Eerder kan ook, vanaf 55 jaar. 

Uw regeling is een 'middelloon-regeling' en valt onder de categorie Defined Benefit-regelingen (DB). 

Als u overlijdt Dan hebben uw partner en/of kinderen recht op een nabestaandenpensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor uw pensioen. Maar u blijft wel pensioen opbouwen. Na 2 jaar onafgebroken ziekte kunt u in aanmerking komen voor een AOP-uitkering van SPIN. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Lees meer

Hoeveel pensioen? Elk jaar ontvangt u van ons een pensioenoverzicht. Hierop staat wat u opbouwt, hoeveel en waar u straks ongeveer op kunt rekenen. Berekend voor verschillende situaties. Voor meer details kunt u ook inloggen op de PensioenPlanner.

Uw pensioen en inflatie  Wij streven ernaar om uw pensioen jaarlijks te verhogen om uw pensioen gedeeltelijk te beschermen tegen inflatie

Wie betaalt wat voor uw pensioen?

De totale kosten van uw pensioen kunnen behoorlijk oplopen. IBM betaalt als werkgever het grootste deel van de kosten. Zelf betaalt u ook een premie: 5% van uw pensioengrondslag. De premie wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel dit is onder ‘Eigen bijdrage DB’.