Deelnemers B

BasisPensioen voor IBMers
De meeste IBMers bouwen hun pensioen op in de IBM BasisPensioenregeling. Deze regeling kent drie varianten: AB en C. De varianten zijn gebaseerd op het moment waarop u dienst kwam, of op de regeling u voorheen in deelnam. Op uw pensioenoverzicht staat aan welke regeling u deelneemt. U kunt ook in dit schema bekijken aan welke variant u deelneemt.

Wat is er geregeld? 

Pensioen voor uzelf  Voor u als deelnemer B bestaat uw pensioen uit 2 delen: een DB-deel en een DC-deel.

1.    Uw DB-pensioen

Elk jaar dat u aan de regeling deelneemt, bouwt u een stukje pensioen op. Dit stukje is gebaseerd op uw pensioengevend inkomen. Zo is uw pensioenuitkering straks een afspiegeling van wat u gemiddeld tijdens uw deelname aan de regeling heeft verdiend. Uw regeling is een ‘middelloonregeling’  en valt in de categorie Defined Benefit-regelingen (DB).

2.    Uw DC-kapitaal

U bouwt een pensioenkapitaal op waarmee u later een pensioenuitkering inkoopt bij een verzekeraar. Het kapitaal groeit door stortingen en rendementen. De waarde van uw kapitaal kan stijgen, maar ook dalen. U draagt de risico’s zelf. Een DC-regeling noemen we ook wel beschikbare premieregelingLees alle ins en outs over uw pensioenbeleggingen

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband Dan hebben uw partner en/of kinderen recht op een nabestaandenpensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt Dan hoeft u geen premie meer te betalen voor uw pensioen. Maar u blijft wel pensioen opbouwen. Na 2 jaar onafgebroken ziekte kunt u in aanmerking komen voor een AOP-uitkering van SPIN. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Lees meer

Hoeveel pensioen? Elk jaar ontvangt u van ons een pensioenoverzicht. Hierop staat wat u opbouwt, hoeveel en waar u straks ongeveer op kunt rekenen. Berekend voor verschillende situaties. Voor meer details kunt u ook inloggen op de PensioenPlanner. U kunt de ontwikkeling van uw DC-kapitaal in een aparte tool volgen. 

Uw pensioen en inflatie  Wij streven ernaar om uw DB-pensioen jaarlijks te verhogen om uw pensioen gedeeltelijk te beschermen tegen inflatie. Op uw DC-kapitaal krijgt u geen toeslag. In plaats daarvan moeten beleggingsrendementen op uw kapitaal compenseren voor inflatie.

Wie betaalt wat voor uw pensioen?

De totale kosten van uw pensioen kunnen behoorlijk oplopen. IBM betaalt hier als werkgever een aanzienlijk deel van.

Voor uw DB-pensioen - Voor uw DB-pensioen betaalt u zelf ook een premie: 5% van uw DB-pensioengrondslag. De premie wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel dit is onder ‘Eigen bijdrage DB’.

Voor uw DC-kapitaal - Elke maand storten IBM en u een premie in uw pensioenkapitaal.

U kunt zelf bepalen of en hoeveel premie u betaalt. Uw storting kan variëren tussen de 0% en 5% van uw DC-grondslag. De grondslag vindt u op uw pensioenoverzicht. De premie wordt maandelijks op uw bruto salaris ingehouden. Op uw salarisstrook ziet u hoeveel dit is onder ‘Eigen bijdrage DC’. Uw DC-premie wijzigen kan met dit formulier.

Lees meer over kosten van uw DC-beleggingen