Formulieren

Samenwonen? Meldt uw partner aan
Heeft u een samenlevingscontract? Dan kunt u met dit formulier regelen dat uw partner en/of kinderen een nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt. Op hoeveel pensioen uw partner recht heeft, en in welke situatie, kunt u zien op uw pensioenoverzicht. Bent u getrouwd of heeft u uw partnerschap geregistreerd, dan hoeft u uw partner niet apart bij ons aan te melden. 

Pensioen meenemen naar SPIN
Werkte u voorheen bij een andere werkgever, dan was u daar waarschijnlijk ook deelnemer aan een pensioenregeling. U kunt het opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever(s) overdragen naar de IBM BasisPensioenregeling. Dit heet waardeoverdracht.

Uw maandelijkse DC-premie wijzigen
Bent u deelnemer B en bouwt u een DC-kapitaal op? Dan kunt u zelf bepalen hoeveel premie u elke maand stort in uw DC-kapitaal. U kunt kiezen voor een premie tussen 0% en 5% van uw DC-grondslag. Hoe hoog uw DC-grondslag is, staat op uw pensioenoverzicht onder ‘Op welke gegevens is uw pensioen gebaseerd?’ Hoe minder u stort, hoe minder pensioenkapitaal u opbouwt. Naast stortingen van uzelf, stort ook IBM elke maand een premie in uw kapitaal. Download formulier

Uw beleggingsprofiel wijzigen
Hier bestaat geen formulier meer voor. U kunt uw beleggingsprofiel online wijzigen. Log in op de SPIN Beleggingstool en geef uw keuze aan ons door via de Profielwijzer.

Eerder met pensioen gaan
Wilt u eerder met pensioen gaan dan de AOW-leeftijd? Dit moet u overleggen met IBM. Geef minimaal 6 maanden vooraf uw gewenste pensioendatum aan ons door. 

Rekeningnummer in Nederland wijzigen

Met dit formulier geeft u een wijziging van uw rekeningnummer in Nederland aan ons door.

Buitenlands rekeningnummer wijzigen

Met dit formulier geeft u een wijziging van uw rekeningnummer in het buitenland aan ons door.

De loonheffingskorting wijzigen

Met dit formulier kunt u de loonheffingskorting op uw uitkering wijzigen.

Iemand anders machtigen om uw pensioengegevens op te vragen

Met dit formulier geeft u een machtiging af aan iemand anders dan uzelf om uw pensioengegevens op te vragen en te ontvangen. (bijvoorbeeld uw werkgever, een familielid of de vakbond). NB. Deze machtiging kunt u niet gebruiken om iemand anders dan u zelf pensioen te laten aanvragen of andere financiële beslissingen te nemen.

Ander adres doorgeven

Met dit formulier geeft u een ander postadres in Nederland of het buitenland aan ons door. Alle post van SPIN ontvangt u dan op dit adres.