Reglement & basiscijfers

Hier vindt u de meest recente versies van reglementen en bijlagen. Alleen aan de officiële reglementsteksten kunt u rechten ontlenen.
  • BasisPensioen reglement - versie 10, geldig per 1 januari 2015

  • Variabele pensioengegevens 2012 t/m 2017 (o.a. verleende toeslagen, vastgestelde franchises, kosten voor DC)

  • Overzicht van premies die IBM stort in uw DC-kapitaal:

 DC-tabel 2014, klein

  • U betaalt zelf maximaal 5% van uw pensioengrondslag aan premie
  • Voor pensioenprofessionals: omruiltarieven 2017

Basiscijfers 2017

Franchise | € 17.060,63

Dit is een drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt, ermee rekening houdend dat u straks AOW ontvangt naast uw pensioen van IBM. U bouwt uw pensioen op over uw netto pensioengrondslag: uw pensioengevend jaarinkomen minus de franchise.

Aftopgrens | € 101.617,00

Over het salarisdeel boven deze aftopgrens bouwt u geen pensioen meer op over uw brutosalaris.

Salarisgrens deelnemers B | € 50.585,76 

Bent u deelnemer B, dan heeft u bij uw indiensttreding kunnen kiezen hoe u uw pensioen opbouwt: via DB (rechtenopbouw), DC (kapitaalopbouw) of een 50-50 combinatie. Over het deel van uw salaris bóven de salarisgrens bouwt u uw pensioen in ieder geval op via DC.

Toeslag op opgebouwd DB-pensioen | 0,05% (toeslagregeling 1)

Wij proberen jaarlijks het DB-pensioen van deelnemers A en B te verhogen met een toeslag. Deze compenseert gedeeltelijk voor inflatie. Op DC-kapitalen geven wij geen toeslag. In plaats van eentoeslag moeten rendementen op uw beleggingen compenseren voor inflatie. 

Lees meer over pensioen en inflatie