Verkiezingen Verantwoordingsorgaan 2017

Op 1 juli gaat er weer een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO) van start.

Wat doet het VO?

Het bestuur van SPIN legt verantwoording af aan het VO. Ook kan het VO advies geven op het beleid. Het VO houdt het bestuur scherp en kijkt kritisch naar de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Wie zitten er in het VO?

Er komen straks 3 vertegenwoordigers namens de werknemers en 5 namens de pensioengerechtigden in het VO. Samen met nog eens 4 leden namens de werkgever komen zij op voor iedereen die belang heeft bij het fonds en de IBM-pensioenen. Iedere 3 jaar houden wij verkiezingen.

De verkiezingen zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.