Commissies

Binnen het huidige VO bestaat een aantal commissies die zich bezighouden met verschillende deelgebieden van de pensioenmaterie. We hebben nu de volgende commissies:

 • Pensioenadministratie. Verantwoordelijk voor het beoordelen van de manier waarop het bestuur aandacht besteedt aan (de uitbesteding van) de pensioenadministratie. Leden: Ruud Nijhuis (vz.), Betty Spiele, Theo Guinau.
 • Beleggingsbeleid incl. beleggingsrisico. Het beoordelen van de manier waarop het bestuur het beleid vaststelt en het beleggingsrisico weegt, waarbij de belangen van alle stakeholders evenwichtig worden gewogen. Leden: Jan Diekmeijer (vz.), Ted Leyen, Janneke Petrie.
 • DC- en DB-regelingen incl. uitvoeringsovereenkomst. Dit betreft de manier waarop het bestuur bepaalt in hoeverre een pensioenreglement kan worden uitgevoerd en wijzigingen van een reglement administratief realiseerbaar zijn. Hieronder valt ook of het niet uitvoeren van een reglement tot een oneven-wichtige belangenbehartiging van werknemers, gewezen werknemers en nabestaanden leidt. Leden: Menno Vreeken (vz.), Janneke Petrie, Paul Strucks.
 • Intern Toezicht en Governance. Dit betreft de controle die het bestuur uitoefent op de wijze waarop SPIN haar taken uitvoert. Belangrijk daarbij is of de belangen van alle belanghebbenden voldoende in de gaten zijn gehouden. Leden: Jan Wassenaar (vz.), Menno Vreeken, Betty Spiele.
 • Risicomanagement excl. beleggingsrisico. Dit betreft het beheersen van alle risico's die SPIN loopt in de uitvoering van haar taken, exclusief het beleggingsrisico. Leden: Ted Leyen (vz.), Alex Silvis, Paul Strucks.
 • Wet- en regelgeving. Het doel van deze commissie is om doorlopend op de hoogte te zijn van wijzigingen in de wet en regelgeving op het gebied van pensioen.Om vervolgens te kunnen oordelen over de manier waarop het bestuur de gevolgen op organisatie en reglementen behandelt en in praktijk brengt. Leden: Jan Wassenaar (vz.), Theo Guinau, Anne Nout, Menno Vreeken.
 • Communicatie. Dit betreft manier de waarop SPIN de werknemers, gewezen werknemers en nabestaanden informeert en met hen communiceert. Leden: Anne Nout (vz.), Ted Leyen, Jan Diekmeijer
 • Financiën. Deze commissie houdt zich bezig met:
  • de financiële positie van SPIN.
  • de manier waarop het bestuur invulling geeft aan het realiseren van een zo optimaal mogelijk financieel resultaat
  • de manier waarop het bestuur invulling geeft aan de uitbesteding van de financiële administratie
  • beloningsbeleid
    Leden: Alex Silvis (vz.), Ruud Nijhuis, Jan Wassenaar