Testimonials

Roeland van Vledder Roeland van Vledder, bestuursvoorzitter SPIN

‘Het belang van het Verantwoordingsorgaan (VO) is het beste aan de hand van een vergelijking met de politiek uit te leggen. Bij SPIN is het bestuur de regering en het VO de Tweede Kamer. Het bestuur legt verantwoording af aan het VO. Het VO heeft het laatste woord. Het is leuk, leerzaam en belangrijk om lid van het VO te zijn. Aarzel dus niet en stel je beschikbaar als zo’n rol bij je past.’

Laurence GriffioenLaurence Griffioen, HR leader IBM

‘Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als IBM hebben we ons eigen pensioenfonds SPIN. Vertegenwoordigers van IBM, de werknemers en de pensioengerechtigden beoordelen het beleid van het bestuur en laten zo hun stem horen via het SPIN Verantwoordingorgaan (VO). Ik roep je op om je aan te melden als kandidaat voor het VO. Een interessante uitdaging waarvoor je een gedeeltelijke vrijstelling krijgt.’

Wouter kleinWouter van Eechoud, directeur SPIN

'De doelstelling van SPIN is om voor haar deelnemers een waardevol pensioenproduct te leveren. Daarvoor is een goede en divers samengestelde vertegenwoordiging cruciaal, want die houdt ons als bestuur bij de les. Ben jij die betrokken (ex-)IBMer die we kunnen verleiden voor die belangrijke rol?'

Harry Joris Harry Joris, Secretaris GBC

'Het SPIN Verantwoordingsorgaan (VO) is een belangrijk toetsings- en adviesorgaan. Het VO geeft een oordeel over het beleid en handelen van het SPIN bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies brengen. Vertegenwoordigers van IBM pensioengerechtigden maken deel uit van het VO. Wij zijn gebaat bij ter zake kundige en gemotiveerde kandidaten die via goede contacten met de achterban (waaronder GBC) de belangen van de pensioengerechtigden behartigen.

Ons advies: meldt u als kandidaat als u de benodigde achtergrondkennis heeft en breng uw stem uit.'