Waarom is het VO belangrijk?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is uw inkomen voor later als u niet meer werkt. Uw pensioen is ondergebracht bij SPIN, het pensioenfonds van IBM. SPIN wordt mede bestuurd door vertegenwoordigers van IBM, werknemers en pensioengerechtigden. Zij nemen de besluiten en maken het beleid. Het bestuur van SPIN legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

We willen graag dat het VO een afspiegeling blijft van iedereen die een belang heeft bij SPIN en het IBM-pensioen; werknemers, werkgever en pensioengerechtigden. Laat dus uw stem en die van uw achterban horen.