klacht geschil

Wij doen ons onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Maak dit dan aan ons bekend via onze servicedesk. Komt u er met hen niet uit, dan kunt u zich richten tot de Manager Pensioenen. Hij beoordeelt binnen maximaal 5 werkdagen of het om een klacht of een geschil gaat. Ook houdt hij u op de hoogte van de afhandeling van uw klacht of geschil en de te volgen procedure.

Een klacht heeft betrekking op incorrecte bejegening. U kunt uw klacht schriftelijk of via e-mail aan ons bekend maken. Voor een klacht wordt de klachtenprocedure van ons Klachten- en geschillenreglement gevolgd.

Bij een geschil zijn u en het SPIN-bestuur het niet eens over het uitleggen of toepassen van de statuten en/of reglementen. Of over de vaststelling van uw pensioen. Een geschil wordt behandeld door de Geschillencommissie van SPIN. Bij een geschil wordt de geschillenprocedure van ons Klachten- en geschillenreglement gevolgd.

Open het Klachten- en geschillenreglement