in dienst komen

U gaat pensioen opbouwen in de BasisPensioenregeling als deelnemer C. U bouwt een pensioenkapitaal op waarmee u later pensioen inkoopt bij een verzekeraar. U belegt voor uw pensioen.

Komt u in dienst bij IBM, dan moet u een aantal pensioenzaken regelen.

DC-stempeltje Geef door hoe u uw pensioenkapitaal wilt beleggen
U belegt uw pensioenkapitaal. U moet aan ons doorgeven hoe u uw kapitaal wilt laten beleggen. U heeft de keuze uit een aantal beleggingsmixen. Lees, voordat u uw keuze doorgeeft, de introductie goed door. Log in op de SPIN Beleggingstool om uw beleggingsmix te kiezen. U kunt uw keuze direct online aan ons doorgeven.

U kunt inloggen op de SPIN beleggingstool met uw DigiD. Hebt u geen DigiD? Vraag dan een username aan via de inlogpagina van de beleggingstool ('forgot username'). Zodra u uw username met de post hebt ontvangen, kunt u via dezelfde inlogpagina een password ('forgot password') aanvragen.

Woont u samen? Meld uw partner aan

Heeft u een samenlevingscontract, meld uw partner dan bij ons aan. Op die manier heeft uw partner recht op pensioen als u overlijdt tijdens uw dienstverband. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Open formulier (pdf)

Lees meer over trouwen/partner

Pensioen meenemen naar SPIN

Werkte u voorheen bij een andere werkgever, dan was u daar waarschijnlijk ook deelnemer aan een pensioenregeling. U kunt het pensioen dat u bij (een) vorige werkgever(s) hebt opgebouwd naar de BasisPensioenregeling overdragen (waardeoverdracht). Dat moet u bij SPIN aanvragen. Hier zit geen termijn aan vast als u in dienst bent gekomen na 1 januari 2015. Werkte u daarvoor al bij IBM? Dan gold voor uw aanvraag een wettelijke termijn van 6 maanden. Na deze periode vervalt uw recht op waardeoverdracht.

Wilt u een offerte aanvragen voor uw waardeoverdracht? Dat kunt u doen met dit formulier. Overweegt u meerdere waardeoverdrachten, dan kunt u het formulier kopiëren en voor elke waardeoverdracht apart invullen.