Pensioen meenemen

Waardeoverdracht, hoe werkt dat?

U mag van de wet uw pensioen meenemen (overdragen) naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt dit in een aantal stappen in gang zetten:

1. Als u waardeoverdracht wilt, moet u dat bij SPIN aanvragen. Hier zit geen termijn aan vast als u in dienst bent gekomen na 1 januari 2015. Werkte u daarvoor al bij IBM? Dan geldt voor uw aanvraag een wettelijke termijn van 6 maanden. Na deze periode vervalt uw recht op waardeoverdracht.

2. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, dan vragen wij uw pensioengegevens op bij uw oude pensioenuitvoerder.

3. Op basis hiervan sturen wij u dan een offerte hoeveel kapitaal u naar ons kunt overdragen.

4. Pas dan beslist u of u wilt overdragen of niet. Verder kan het zijn dat bij uw vorige pensioenuitvoerder een herstelplan van kracht is en een (te) lage dekkingsgraad heeft. In dat geval mag de uitvoerder wettelijk gezien geen waardeoverdracht doen totdat de dekkingsgraad weer op peil is.

Komt u via een groepsgewijze overgang bij IBM in dienst? Dan kan het voorkomen dat u het opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever niet kunt meenemen. Dit staat dan in uw aanstellingsbrief van IBM.


Wel of geen waardeoverdracht?
Op Pensioenkijker.nl vindt u een heldere, onafhankelijke uitleg over pensioen en verandering van baan. Er staan ook handige downloads bij. Op de site van de Consumentenbond kunt u een testje doen om te ontdekken of waardeoverdracht voor u zinvol is. Bent u deelnemer B (u heeft dan een gecombineerde DB- en DC-regeling) dan ligt het iets ingewikkelder. U kunt zich dan beter laten adviseren door een pensioenadviseur. Specifiek voor de IBM BasisPensioenregeling kunnen de volgende zaken belangrijk voor u zijn.

DC-stempeltje Als u uw pensioen overdraagt naar het IBM BasisPensioen C...

• Dan staat uw pensioen bij één pensioenuitvoerder
Dit bespaart u het nodige papierwerk. U hebt na waardeoverdracht niets meer met de pensioenregeling van uw vorige werkgever te maken. Daar staat tegenover dat u risico’s spreidt als u uw diverse pensioenpotjes laat staan bij verschillende pensioenuitvoerders.

• Dan wordt uw pensioen een belegging: afweging risico’s en rendementen
Het IBM BasisPensioen C is een DC-regeling. Dit houdt in dat u uw pensioengeld belegt. Met het pensioengeld dat u meeneemt van een vorige werkgever, gaat u ook beleggen. Het gaat samen met het DC-kapitaal dat u gaat opbouwen bij ons. Dat geeft mogelijkheden voor goede rendementen. Maar die zijn niet gegarandeerd. Dit risico is geheel voor uw eigen rekening.

• Dan moet u bij pensionering met uw DC-kapitaal pensioen inkopen
Uw DC-kapitaal is een belegging tot uw vertrek bij IBM. Dan kunt u het DC-kapitaal naar uw volgende werkgever overdragen. U kunt het ook bij SPIN laten staan en ermee doorbeleggen. Maar als u met pensioen gaat, dan moet u met uw DC-kapitaal pensioen inkopen bij een verzekeraar. U bent dan afhankelijk van de tarieven die verzekeraars op dat moment gebruiken.

• Dan wordt uw partnerpensioen hoger

In het BasisPensioen C is uw partner verzekerd van een pensioen voor het geval u overlijdt tijdens uw dienstverband. De hoogte hiervan is gebaseerd op het aantal dienstjaren bij IBM. 

Met een waardeoverdracht stijgt niet alleen uw DC-kapitaal in de Basispensioenregeling. Ook draagt u extra dienstjaren over. Hoe meer dienstjaren, hoe hoger het partnerpensioen. Deze verzekering geldt overigens voor zolang u werkt bij IBM, daarna niet meer.