kinderen

Geboorte melden niet nodig
U hoeft de geboorte van uw kinderen niet aan ons door te geven. 

Verlof en uw pensioen
Neemt u zwangerschaps- of ouderschapsverlof op, dan bouwt u geen of maar gedeeltelijk pensioen op. Na uw terugkeer kunt u de gemiste pensioenopbouw repareren.

Meer over verlof en pensioen

Als u overlijdt
Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij IBM, dan is er voor uw kind(eren) een wezenpensioen geregeld. Hoe hoog het wezenpensioen is, kunt u lezen op uw pensioenoverzicht.

Meer over overlijden en pensioen