eerder stoppen met werken

Wilt u eerder met pensioen dan uw AOW-leeftijd, dan kan dat. Bespreek dit met uw manager en geef minimaal 6 maanden voor de gewenste datum aan ons door wanneer u met pensioen wilt. 

U kunt vanaf 55 jaar met pensioen; maar hoe eerder u uw pensioen laat ingaan, hoe lager uw pensioenuitkering is. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op. Ook moet het pensioen dat u ontvangt of inkoopt met uw DC-kapitaal, over een langere periode worden uitgekeerd. Oriënteer u eens met de PensioenPlanner om een indruk te krijgen van uw mogelijke pensioendata. Maar let op. Wilt u meer dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kan dit fiscale gevolgen hebben. Bij de Belastingdienst kunnen ze u daar meer over vertellen. U kunt hen gratis bellen op nummer 0800-0543. Zodra u concreter weet wanneer u met pensioen wilt gaan, dan helpen wij u graag verder met voorlopige berekeningen.

Deeltijdpensioen

Het is ook mogelijk om eerst gedeeltelijk met pensioen te gaan en gedeeltelijk te blijven werken. Dit moet u overleggen met IBM. Neem voor meer informatie contact op met IBM HR via telefoonnummer 020-513 6500.

DC-stempeltje Fiscale bovenmatigheid

Pensionering is een van de toetsmomenten die SPIN inlast om te controleren of uw DC-kapitaal niet fiscaal bovenmatig is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd. 

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal.