Pensioen inkopen met DC-kapitaal

DC-stempeltjeWanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal keuzes maken voor uw pensioen. Dit zijn belangrijke keuzes om te maken, het gaat hier om uw inkomen voor de komende jaren. We raden u aan om u goed te laten informeren door een onafhankelijke financieel adviseur. Hier betaalt u kosten voor.

Het moment van pensioen inkopen is belangrijk voor de uiteindelijke hoogte van uw uitkering. Dit heeft te maken met factoren zoals de levensverwachting en de rentestand. Lees hier meer over die factoren. 

Pensioen kopen bij een verzekeraar, hoe werkt dat?
Als u met pensioen gaat, moet u met uw opgebouwde DC-kapitaal een pensioen inkopen bij een verzekeraar. Dit kunt u doen in de volgende stappen:

  1. Bedenk van tevoren welke soorten pensioen u nodig heeft en welke wensen u heeft.  Overleg hierover met uw eventuele partner en bij voorkeur met een financieel adviseur.
  2. Vraag vergelijkbare offertes aan bij verzekeraars met de indicatie van uw DC-kapitaal die wij u hebben gestuurd; het is verstandig om dit samen met een financieel adviseur te doen.
  3. Op basis van de offertes en uw wensen kiest u zelf bij welke verzekeraar u pensioen inkoopt.

Welke pensioenkeuzes kunt u maken?
Wat gaat u inkopen? In overleg met de verzekeraar kunt u uw pensioen afstemmen op uw eigen wensen, zoals:

  • U kiest of uw ouderdomspensioen stopt als u overlijdt of dat het dan overgaat in een partnerpensioen voor uw partner. Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. (Ziet u af van partnerpensioen? Dan moet uw partner daarvoor ook zijn of haar handtekening zetten.)
  • Misschien wilt u eerst een hoge uitkering en na een aantal jaren een lagere uitkering, of andersom.
  • Wilt u dat uw pensioenuitkering meestijgt met de prijzen, of niet?
  • Gaat u voor 1 juli 2017 met pensioen? Dan kunt u kiezen voor de pensioenknip.
  • U kunt doorbeleggen met uw pensioenkapitaal. Lees meer

Wanneer gaat u met pensioen? Heeft u naast een DC-kapitaal ook een DB-pensioen opgebouwd? Let er dan op dat beide pensioenen op dezelfde datum ingaan. Dit is zo bepaald in het pensioenreglement.

Eigen adviseur inschakelen of zelf 'shoppen' voor pensioen
Bij een complex financieel product als pensioen kunnen verkeerde beslissingen grote gevolgen hebben. Wanneer u geen expert in dit soort zaken bent, is advies daarom aan te raden. Voor advies kunt u, als u wilt, gebruik maken van een onafhankelijk adviesbureau waarmee wij samenwerken. De kosten van financieel advies kunnen variëren, dus vraag vooraf altijd een offerte aan. Wilt u weten waar u op kunt letten als u een adviseur uitzoekt? Kijk dan eens op de site van de Nibud.

U kunt ook zelf offertes opvragen bij verzekeraars of 'direct writers'. Vergeet ook hierbij niet te vragen naar eventuele kosten die u moet betalen. Let verder op het volgende:

De definitieve hoogte van uw beschikbare kapitaal
De waarde van uw kapitaal kan nog dalen of stijgen door rendementen. Een indicatie van de hoogte van uw DC-kapitaal vindt u in de PensioenPlanner. Hiermee kunt u voorlopige offertes opvragen bij verzekeraars en kunt u zich alvast een beeld vormen. Pas rond de 10e van de maand waarin u met pensioen gaat, is de definitieve hoogte van uw DC-kapitaal bij ons bekend. Wij geven dit dan aan u door.

De verzekeraar moet een pensioenclausule in de offerte opnemen 
Uit deze clausule moet blijken dat de verzekeraar het DC-kapitaal alleen gebruikt voor het inkopen van pensioen zoals in de Pensioenwet staat. Ook moet erin staan dat afkoop, vervreemding en/of verpanding verboden handelingen zijn. Dit betekent dat er op het overzicht geen afkoopbedragen mogen voorkomen. Geef dit op tijd door aan de verzekeraar!

Fiscale bovenmatigheid

Pensionering is een van de toetsmomenten die SPIN inlast om te controleren of uw DC-kapitaal niet fiscaal bovenmatig is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd.

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal.