Uit elkaar gaan

Uit elkaar gaan kan behoorlijke financiële gevolgen hebben, ook voor uw pensioen. Al bij het aangaan van een verbintenis is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over pensioen voor het geval u gaat scheiden. Standaard is uw partner medeëigenaar van het pensioen dat u tijdens de verbintenis opbouwt. Als u gaat scheiden, dan is dit pensioen ook voor de helft van uw partner. U kunt hierover andere afspraken maken in uw huwelijksvoorwaarden of in uw samenlevings/partnercontract. Ook kunt u bij de scheiding afspraken maken met uw toekomstige ex-partner.

Het kan dus zijn dat u later een lager pensioen heeft doordat u bent gescheiden. Overleg hierover met een financieel adviseur. Hij/zij kan voor u uitrekenen wat u het beste kunt doen.

Praktische zaken

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Uw gemeente geeft aan ons door dat u bent gescheiden. Als u een samenlevingscontract had, dan moet u zelf aan ons doorgeven dat dit is ontbonden. Woont u in het buitenland en gaat u scheiden, dan moet u ons dat ook zelf melden. 

Als u wilt dat wij de verdeling van uw pensioen uitvoeren, dan moet u ons het formulier `Mededeling van scheiding ivm verdeling van ouderdomspensioen' opsturen. Stuur ons dit formulier op binnen 2 jaar nadat u bent gescheiden. Wilt u andere afspraken maken dan de standaard verdeling? Stuur dan ook een kopie van uw scheidingsconvenant mee óf een kopie van de huwelijkse of partnervoorwaarden.

Lees meer over verschillende soorten scheidingen

Verdeling van het pensioen

Wij reserveren eerst het deel van uw pensioen, dat is bestemd voor het partnerpensioen, voor uw ex-partner. Hij of zij kan hier ook van afzien.

Over de rest van het pensioen kunt u verschillende afspraken maken.