Soorten scheidingen

Beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap

Heeft u een DB-pensioen, dan heeft uw ex-partner recht op de helft van het DB-ouderdomspensioen dat u in de jaren van uw verbintenis heeft opgebouwd. Het DB-partnerpensioen blijft geheel voor uw ex-partner.

Heeft u (daarnaast) een DC-kapitaal, dan wordt dit DC-kapitaal verdeeld tussen u en uw ex-partner. Eerst wordt een deel van het kapitaal, dat bedoeld was voor het partnerpensioen, gereserveerd voor uw ex. Vervolgens wordt de rest van het kapitaal, dat is opgebouwd tijdens uw relatie, verdeeld over u beiden. 

Dit is de standaard gang van zaken, maar u kunt er natuurlijk voor kiezen om dit op uw eigen wensen af te stemmen. Laat uw keuzes en afspraken vastleggen in uw huwelijksvoorwaarden, de voorwaarden van uw partnerschap of uw echtscheidingsconvenant. 

NB: niet alleen úw pensioen wordt verdeeld bij scheiding; ook het eventuele ouderdomspensioen van uw ex-partner wordt verdeeld onder u beiden. U kunt bij een financieel adviseur terecht om een beeld te krijgen van uw pensioen na scheiding.

Beëindiging van uw samenlevingscontract 

Uw ex-partner heeft standaard geen recht op een deel van uw pensioen, tenzij dit in het samenlevingscontract specifiek is vastgelegd en SPIN dit heeft goedgekeurd. 

Fiscale bovenmatigheid

Een echtscheiding is een van de toetsmomenten die SPIN inlast om te controleren of uw DC-kapitaal niet 'fiscaal bovenmatig' is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd. 

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal.