Verdeling van het pensioen

Wel of niet verdelen

Gaat u uw pensioen verdelen, dan reserveren we eerst het deel van uw pensioen, dat is bestemd voor het partnerpensioen, voor uw ex-partner. Hij of zij kan hier ook van afzien. Over de rest van het pensioen kunt u verschillende afspraken maken.

Verevening: u deelt uw pensioen met uw ex-partner

Het DB-pensioen en/of DC-kapitaal dat uw ex-partner heeft toegewezen gekregen, blijft een onderdeel van uw eigen pensioen. Maar met de bepaling dat dit naar uw ex-partner gaat wanneer u zelf met pensioen gaat. Heeft u een DC-kapitaal verevend? Dan koopt u, wanneer u met pensioen gaat, niet alleen een pensioen in voor uzelf, maar ook voor uw ex-partner.

Overlijdt uw ex-partner? Dan komt het eerder verdeelde pensioen weer bij u terug. 

Conversie: uw partner krijgt een eigen pensioen

Het deel van uw pensioen dat uw ex-partner heeft toegewezen gekregen, wordt omgezet in een eigen DB-pensioen en/of DC-kapitaal van uw ex-partner. Uw ex-partner belegt zijn/haar deel van het DC-kapitaal zelf tot zijn/haar AOW-leeftijd en koopt dan bij een verzekeraar een eigen ouderdomspensioen in. De pensionering van uw ex is niet meer afhankelijk van úw pensionering, maar van het moment waarop uw ex-partner zelf met pensioen gaat.

Overlijdt uw ex-partner na conversie, dan komt het eerder verdeelde pensioen niet bij u terug. 

Uw partner krijgt geen deel van uw pensioen

In dit geval wordt uw pensioen niet verdeeld over u beiden. 

Let op: het gebeurt wel eens dat de notaris het onderscheid vergeet te maken tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen. Als u niet wilt verdelen, en u wilt dat uw ex na scheiding óók geen aanspraak kan maken op het (bijzonder) partnerpensioen, dan moet u dat expliciet melden in uw scheidingsconvenant. Staat dit er niet in, dan kunnen we uw gewenste afspraken niet uitvoeren en moet u dit alsnog nog apart regelen.