stijgende prijzen

Uw pensioen wordt in de loop van de tijd minder waard omdat de prijzen stijgen. U kunt dus met hetzelfde bedrag straks minder kopen. Wij proberen de DB-pensioenen en de pensioenuitkeringen ieder jaar gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijzen. Deze verhoging noemen we toeslag. Om de toeslag te kunnen geven, moeten we in ieder geval voldoende financiële middelen hebben. Onze dekkingsgraad geeft weer hoe we er financieel voor staan en wordt gebruikt als leidraad bij het toekennen van de toeslag. Ieder jaar in januari besluit het SPIN-bestuur hierover. De toeslag is dus niet vanzelfsprekend. 

Alleen de DB-pensioenen en de pensioenuitkeringen kunnen omhoog gaan door een toeslag. Pensioenkapitalen in de DC-regeling worden niet verhoogd. In plaats van een toeslag moeten beleggingsrendementen compenseren voor stijgende prijzen.

In 2017 hebben we de DB-pensioenen en uitkeringen (beperkt) kunnen verhogen

SPIN kent drie toeslagregelingen:

Toeslagregeling 1 - Deze regeling geldt voor iedereen, tenzij toeslagregeling 2 of 3 van toepassing is.

Toeslagregeling 2 - Deze regeling is van toepassing als u onder de uitspraak valt in de rechtszaak van Grey Blue Circle tegen SPIN. Als dit zo is, dan heeft u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Onder deze regeling vallen:

  • IBM’ers die op of vóór 1 januari 1996 uit dienst zijn gegaan en nog geen pensioen ontvingen maar wel met hun opgebouwde pensioen van AMEV naar SPIN zijn overgegaan, tenzij per 1 januari 1996 sprake was van voortgezette pensioenopbouw vanuit een sociaal plan (bijv. HER II) van IBM;
  • Gepensioneerden die per 1 januari 1996 van AMEV naar SPIN zijn overgegaan en per 1 januari 1996 reeds een pensioen ontvingen.

Toeslagregeling 3 - Deze regeling is van toepassing als u tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 bij IBM uit dienst bent gegaan. U heeft gekozen om uw IBM-pensioen indertijd niet over te dragen naar SPIN, maar bij AMEV te laten staan. De toeslag hierop ontvangt u wel van SPIN.