trouwen/partner

Trouwen, partnerschap of samenwonen

In een huwelijk, partnerschap of samenlevingscontract heeft uw partner recht op een partnerpensioen als u overlijdt. Op uw pensioenoverzicht vindt u de hoogte van dit pensioen. Ook is uw partner standaard medeëigenaar van uw pensioen; tenzij u dit onderling anders heeft afgesproken en laten vastleggen. 

Samenlevingscontract
Heeft u een samenlevingscontract, dan heeft uw partner na uw overlijden alléén recht op een partnerpensioen als u in het contract laat opnemen dat u elkaars begunstigde bent.

Als u een samenlevingscontract sluit, moet u dit melden bij SPIN. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. Bent u getrouwd of heeft u een partnerschap, dan hoeft u dit niet apart bij ons te melden. 

Definitie van partner
Voor ons is uw partner degene met wie u:
- getrouwd bent, of
- een geregistreerd partnerschap heeft, of 
- ongehuwd samenwoont: u woont tenminste een half jaar op hetzelfde adres en u heeft minimaal een half jaar geleden bij de notaris een samenlevingscontract gesloten.

Afspraken maken over uw pensioen

Bij het aangaan van uw verbintenis is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over pensioen voor het geval u gaat scheiden. Standaard is uw partner medeëigenaar van het pensioen dat u tijdens de verbintenis opbouwt. Denk dus goed na welke afspraken u maakt over uw pensioen als u uw relatie gaat formaliseren. Bedenk daarbij dat als u gaat scheiden, dat dan uw pensioen ook voor de helft van uw partner is. 

U kunt hierover andere afspraken maken in uw huwelijksvoorwaarden of in uw samenlevings/partnercontract. Ook kunt u bij de scheiding afspraken maken met uw toekomstige ex-partner.