vertrek bij IBM

Rondom en na uw vertrek bij IBM zijn er momenten waarop u een aantal pensioenzaken kunt regelen.

U bent net in dienst bij een nieuwe werkgever en wilt uw pensioen meenemen

Gaat u bij een nieuwe werkgever aan de slag, dan kunt u kiezen of u uw pensioen meeneemt, of bij ons laat staan. Dit overhevelen heet waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht aanvragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 

U bent werkloos
Als u werkloos bent geworden, dan blijft uw pensioen bij ons staan. Zodra u een nieuwe werkgever heeft, kunt u uw pensioen alsnog meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht). Dit moet u dit binnen zes maanden nadat u in dienst bent getreden, aanvragen bij uw nieuwe werkgever.

Als u overlijdt, dan heeft uw partner geen of een te lage uitkering
Het partnerpensioen in de BasisPensioenregeling is verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat uw partner alleen recht had op een pensioen bij uw overlijden tijdens dienstverband met IBM. Nu u uit dienst bent, ontvangt uw partner geen of een (te) lage uitkering als u overlijdt. Als u wilt, kunt u hier iets aan doen: u kunt een deel van uw eigen ouderdomspensioen uitruilen voor een partnerpensioen

Overlijden & partnerpensioen

DC-stempeltjeHeeft u een DC-kapitaal? Als u het kapitaal na uw vertrek bij ons laat staan, dan komt dit kapitaal vrij voor uw nabestaanden als u overlijdt. Zij moeten dan zelf een uitkering inkopen bij een verzekeraar.

Fiscale bovenmatigheid

Uw vertrek bij IBM is een van de toetsmomenten die SPIN inlast om te controleren of uw DC-kapitaal niet fiscaal bovenmatig is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd.  

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal.