Na uw vertrek

Als u na uw vertrek bij IBM uw pensioen niet meeneemt naar een volgende werkgever, dan blijft uw pensioen automatisch bij ons staan. Kijk hier wat dit in de praktijk betekent.

Op de hoogte blijven

Wij sturen u ieder jaar een overzicht van uw pensioen. Zo blijft u op de hoogte. Heeft u een DB-pensioen, dan proberen wij uw pensioen ieder jaar gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijzen. Heeft u een DC-kapitaal, dan blijven wij uw kapitaal beleggen volgens het door u gekozen beleggingsprofiel. U kunt dit nog wijzigen als u wilt. Heeft u zowel een DB- als een DC-pensioen, dan ontvangt u voor elk een apart overzicht.

Gaat u naar het buitenland verhuizen?

Geef uw adres dan aan ons door, dit kan via e-mail.

Werkloosheid
Als u werkloos bent geworden, dan blijft uw pensioen bij ons staan. Zodra u een nieuwe werkgever heeft, kunt u uw pensioen alsnog meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht). Hier zit geen termijn aan vast als u bij de nieuwe werkgever in dienst bent gekomen na 1 januari 2015. Had u de nieuwe baan daarvoor al? Dan geldt voor uw aanvraag een wettelijke termijn van 6 maanden. Na deze periode vervalt uw recht op waardeoverdracht.

Pensioen eerder dan standaardleeftijd in laten gaan

Als u wilt, kunt u eerder dan de standaard pensioenleeftijd met pensioen: dit kan al vanaf 55 jaar. Maar hoe eerder u uw pensioen laat ingaan, hoe lager uw pensioenuitkering is. U bouwt namelijk over minder jaren pensioen op en het pensioen moet worden uitbetaald over meer jaren. Wilt u eerder met pensioen? Laat ons dat dan 6 maanden van tevoren weten via e-mail.

AOW-overbrugging

Als u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen gaat, dan krijgt u nog geen AOW-uitkering van de overheid. Om dit te compenseren, kunt u een deel van uw DB-pensioen of uw DC-kapitaal in een AOW-overbruggingspensioen omzetten. Dit overbruggingspensioen stopt dan als de AOW ingaat.

Pensioen  laten ingaan op standaard pensioenleeftijd

Uw pensioen gaat normaal gesproken in op een standaard pensioenleeftijd. Bijvoorbeeld 60, 65 of de AOW-leeftijd. Deze leeftijd staat genoemd op uw pensioenoverzicht. Wij nemen 4 maanden van tevoren contact met u op om de pensionering in gang te zetten.