Pensioen laten staan

Vertrekt u bij IBM, dan kunt u twee dingen doen met uw pensioen:
 1. U kunt het meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever

 2. U kunt het laten staan bij SPIN. Als u niets doet, dan blijft uw pensioen automatisch bij ons staan.


Waarom bij SPIN laten staan?
U kunt uw IBM-pensioen bij ons laten staan omdat:
 • u niet (meteen) bij een andere werkgever aan de slag gaat, of

 • uw nieuwe werkgever geen pensioenregeling heeft, of

 • u vindt dat waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder niet voordelig voor u uitpakt. 


Wat gebeurt er met uw pensioen als het bij ons blijft?

 • Stand van uw pensioen We sturen u ieder jaar een overzicht. Zo blijft u op de hoogte. Heeft u zowel een DB- als een DC-pensioen, dan ontvangt u voor elk een apart overzicht.
 • Inflatie Wij proberen uw DB-pensioen jaarlijks deels mee te laten stijgen met de algemene prijsstijgingen. Aan de jaarlijkse verhoging, ook wel toeslag geheten, zijn voorwaarden verbonden. Wij geven geen toeslag op uw DC-kapitaal. In plaats van een toeslag moeten beleggingsrendementen uw kapitaal waardevast houden.
 • Uw DC-kapitaal Wij blijven uw kapitaal doorbeleggen in het beleggingsprofiel van uw keuze. De hoogte van uw kapitaal stijgt en daalt met de beleggingsrendementen. Dit risico draagt u zelf. U kunt uw beleggingsprofiel tussentijds wijzigen in de SPIN Beleggingstool. Daar kunt u ook de huidige stand van uw DC-kapitaal en de rendementen bekijken. Elk jaar betaalt u kosten voor het beleggen. Kijk hier voor meer informatie. 
 • Uw gezin Controleer op uw pensioenoverzicht ook of uw partner en/of kinderen ook ná uw vertrek nog recht hebben op pensioen als u overlijdt.
 • Premies IBM en u betalen geen premies meer voor uw pensioen. 
 • Ingang van uw pensioen Uw pensioen gaat in op de standaard pensioenleeftijd van de regeling waarin u zat toen u vertrok bij IBM. Deze pensioenleeftijd staat op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Gaat uw ouderdomspensioen van IBM in, maar krijgt u nog geen AOW? Neem dan contact op met onze uitvoerder TKP Pensioen. In overleg kunt u ervoor kiezen om uw ouderdomspensioen te laten herberekenen. Met een deel van uw ouderdomspensioen kunt u een extra overbrugging financieren. Let wel op: dit herberekenen kan alleen als u nog werkt! U kunt ook eerder met pensioen gaan dan uw standaard pensioenleeftijd. Dit moet u dan 6 maanden van tevoren aan ons melden. Lees meer