Pensioen meenemen

Vertrekt u bij IBM, dan kunt u twee dingen doen met uw pensioen:

  1. U kunt het meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever

  2. U kunt het laten staan bij SPIN. Als u niets doet, dan blijft uw pensioen automatisch bij ons staan.

Heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan kunt u overwegen om uw IBM-pensioen in te brengen in die nieuwe pensioenregeling. Dit overhevelen heet waardeoverdracht. Volgens de wet heeft u daar recht op, maar het is niet verplicht.

Wel of geen waardeoverdracht?
U moet zelf nagaan of waardeoverdracht voordelig is in uw situatie. De Consumentenbond en Stichting Pensioenkijker helpen u op weg bij het maken van uw keuze. Zit u in de gecombineerde DB- en DC-regeling? Dan kunt u zich het best laten adviseren door een pensioenadviseur.

Geen wettelijke termijn meer voor waardeoverdracht 
Waardeoverdracht vraagt u aan bij de pensioenuitvoerder of verzekeraar van uw nieuwe werkgever. Bent u daar na 1 januari 2015 in dienst gekomen, dan heeft u hier onbeperkt tijd voor. Begon u voor deze datum al aan uw nieuwe baan? Dan heeft u zes maanden vanaf uw indiensttreding de tijd om waardeoverdracht aan te vragen. Van uw pensioenuitvoerder krijgt u een voorstel. In dit voorstel ziet u hoe uw pensioen eruit komt te zien in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. U kunt dan beslissen of u wel of geen waardeoverdracht wilt.

Let op, het proces van waardeoverdracht kan lang duren, tot wel een jaar.

Na de waardeoverdracht
Bent u geen ‘klant’ meer bij SPIN: wij administreren uw pensioen niet meer. U ontvangt geen informatie meer over IBM-pensioenen.