Pensioen uitruilen

Tijdens uw dienstverband met IBM was er een partnerpensioen verzekerd voor uw partner voor het geval u zou overlijden. In de meeste gevallen stopt deze verzekering als u weggaat bij IBM. Als u na uw vertrek overlijdt, dan krijgt uw partner dus geen uitkering. Hieronder leggen we uit wat u kunt doen.

Kijk op uw pensioenoverzicht

Binnen 3 maanden nadat uw uit dienst bent gegaan, ontvangt u een pensioenoverzicht 'einde deelneming'. Hierop staat de stand van uw pensioen bij vertrek. Ook het pensioen dat uw nabestaanden zouden ontvangen als u zou overlijden.

Heeft u een DB-pensioen? Dan kunt u uitruilen

Na uw vertrek kunt u ervoor kiezen om een deel van uw eigen ouderdomspensioen om te ruilen voor een partnerpensioen. Als u dan overlijdt, dan krijgt uw partner een uitkering.

Afhankelijk van uw leeftijd en de uitruilregels op uw ontslagdatum levert u, gemiddeld genomen, 13% tot 17% van uw ouderdomspensioen in. U krijgt hiervoor een partnerpensioen terug. Dit partnerpensioen is standaard 70% van uw verlaagde ouderdomspensioen.

Met uw eindoverzicht ontvangt u ook een formulier om uitruil aan te vragen. 

Heeft u een DC-kapitaal? Geen uitruil, maar vrijkomend kapitaal

Als u uw kapitaal na uw vertrek bij ons laat staan, dan komt dit kapitaal vrij voor uw nabestaanden als u overlijdt. Zij moeten dan zelf een uitkering inkopen bij een verzekeraar.

Als u wilt weten wat uitruil voor u betekent, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 050-582 7997 of mailen naar spin@tkppensioen.nl.