Dalende beleggingen: wat betekent dit voor uw pensioen?

Vlak voor uw pensioendatum beleggen wij uw geld anders

In de afgelopen maanden is de rente hard gestegen. Tegelijkertijd daalden de aandelenkoersen wereldwijd. Door die combinatie is ook de waarde van de DC-beleggingen gedaald. Wat betekent dit voor uw pensioen? Wij richten onze beleggingen zo in dat het te verwachten pensioen zoveel mogelijk wordt gestabiliseerd. We beleggen vlak voor uw pensioendatum meer in obligaties dan aandelen. Dit doen we om het risico van een lager pensioen vanuit uw DC-kapitaal zo klein mogelijk te houden.

Bij een hogere rente kunt u een hoger pensioen inkopen

De waarde van de beleggingen vormt maar één kant van de vergelijking. Door de stijgende rente daalt de waarde van uw obligaties. Maar de hoeveelheid pensioen die u bij een verzekeraar met uw kapitaal kunt inkopen, stijgt juist bij een hogere rente. Hoe hoger de rente, hoe hoger het pensioen dat u met uw kapitaal kunt inkopen. Bij een rentedaling gebeurt overigens precies het omgekeerde.

Een zo stabiel mogelijk pensioen

Ons doel is om te zorgen dat uw te verwachten DC-pensioen vlak voor uw pensioendatum zo stabiel mogelijk blijft. Ook bij een stijgende of dalende rente. Daarom houden wij iedere maand in de gaten hoeveel pensioen u kunt inkopen bij verschillende verzekeraars. Vergeleken met een jaar geleden geven verzekeraars nu zo’n 27% meer pensioen voor elke euro pensioenkapitaal. De huidige daling van de beleggingen met ongeveer 20% wordt hiermee dus ruimschoots goed gemaakt.

Benieuwd hoe de marktontwikkelingen van invloed zijn op uw te verwachten pensioen? Log dan in op MijnSPIN.