Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. U heeft bijvoorbeeld een klacht over de manier waarop u bent behandeld of over een beslissing  rondom uw pensioen. Dan horen wij graag van u. Wij willen leren van fouten door te luisteren en waar mogelijk samen met u, te werken aan verbetering van onze dienstverlening. Hieronder ziet u hoe een klacht kunt indienen en wat ermee gebeurt.

Wilt u ook alle details? Kijk dan hier.

Ontevreden

Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Hoe u bent behandeld;
  • U bent het niet eens met onze beslissing.

Ontevreden

Waarover

Graag krijgen wij een duidelijk beeld van uw klacht. Omschrijf daarom uw klacht zo duidelijk mogelijk en vertel ons precies waarover het gaat en waarom u  niet tevreden bent.

Graag ontvangen wij ook uw naam en (e-mail) adres. Dat helpt ons om u goed en snel te helpen.

Waarover

Verzend

Stuur ons uw klacht:

Verzend

Antwoord

We proberen uw klacht naar tevredenheid te behandelen.

  • Binnen twee werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 10 werkdagen krijgt u van ons een inhoudelijk antwoord.

Als wij meer dan 10 werkdagen nodig hebben, laten we u dat weten.

Antwoord

Toch nog ontevreden?

Bent u niet tevreden met ons antwoord dan kunt u uw klacht, binnen 1 maand na ons antwoord, voorleggen aan het uitvoerend bestuur van SPIN:
Per e-mail naar: secretariaat@spin.nl t.a.v. het uitvoerend bestuur.

Of

Schriftelijk naar:
SPIN t.a.v. het uitvoerend bestuur
Antwoordnummer 469
1180 VB Amstelveen (postzegel is niet nodig)

Besluit uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur van SPIN beoordeelt uw klacht en besluit over de afhandeling.

Binnen 5 weken ontvangt u een reactie.

Geschil

Bent u ook niet tevreden met de reactie van het uitvoerend bestuur, dan heeft u verschillende mogelijkheden:

1. U kunt uw klacht, binnen 6 weken na ontvangst van het besluit van het uitvoerend bestuur, voorleggen aan de geschillencommissie van SPIN.

2. Of u kunt uw klacht indienen bij de Geschillen Instantie Pensioenfondsen. Dit kan als uw klacht deels of helemaal is afgewezen of als u niet binnen 10 weken na ontvangstbevestiging een antwoord heeft ontvangen.

Schriftelijk naar Geschillencommissie SPIN
Antwoordnummer 469 1180 VB Amstelveen (postzegel is niet nodig)

Per e-mail naar: geschillencommissie@spin.nl

Geschillen Instantie Pensioenfondsen: geschilleninstantiepensioenfondsen.nl

3. U kunt tijdens of na bovengenoemde opties naar de kantonrechter gaan.