Klachten

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. U heeft bijvoorbeeld een klacht over de manier waarop u bent behandeld of over een beslissing  rondom uw pensioen. Dan horen wij graag van u. Wij willen leren van fouten door te luisteren en waar mogelijk samen met u, te werken aan verbetering van onze dienstverlening.

U heeft een klacht. Wat kunt u doen?
Er zijn verschillende manieren om uw klacht aan ons door te geven:

  • via email, klacht@spin.nl of online, via het contactformulier
  • telefonisch, via nummer +31 (0)20-347 2722
  •  schriftelijk, via een brief naar SPIN, Postbus 342, 1180 AH Amstelveen t.n.v. de servicedesk

Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk
Wij willen graag een duidelijk beeld krijgen van uw klacht. U kunt ons daarmee helpen door ons zo precies mogelijk te vertellen waarover het gaat en waarom u het niet met ons eens bent.

Wilt u behalve een duidelijke omschrijving ook uw naam en (email)adres aan ons doorgeven? Dat helpt ons om uw klacht goed te registreren.

U heeft een klacht ingediend. Wat gebeurt er dan?
U ontvangt van ons binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en binnen 10 werkdagen een inhoudelijk antwoord. Hebben we meer tijd nodig om uw klacht te beantwoorden? Dan hoort u dat van ons.

U bent het niet eens met ons antwoord
Bent u niet tevreden over ons antwoord, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het uitvoerend bestuur van SPIN. Dit doet u door binnen 1 maand, na ontvangst van ons antwoord, een brief te sturen naar SPIN, Postbus 342, 1180 AH Amstelveen t.n.v. het uitvoerend bestuur. U kunt ook een email sturen naar secretariaat@spin.nl. Binnen 5 weken ontvangt u een reactie.

Bent u niet tevreden met het besluit van het uitvoerend bestuur?
Dan heeft u verschillende mogelijkheden:

  1.  U kunt uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie van SPIN. Dit doet u door binnen 6 weken na ontvangt van het besluit van het uitvoerend bestuur uw bezwaarschrift in te dienen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar Geschillencommissie SPIN, Postbus 342, 1180 AH Amstelveen of via email naar geschillencommissie@spin.nl.
  2. U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen heeft een onafhankelijke positie en probeert een klacht via bemiddeling of een schriftelijk advies op te lossen. De Ombudsman Pensioenen is te bereiken via www.ombudsmanpensioenen.nl.
  3. U kunt tijdens of na behandeling door de Ombudsman Pensioenen of na een uitspraak van de geschillencommissie beroep instellen bij de kantonrechter en een civiele procedure starten. De rechter zal de beslissing van SPIN en uw bezwaren dan volledig toetsen.

Meer weten?