Over ons

Wij zijn het pensioenfonds van IBM en Kyndryl

Wij voeren pensioenregelingen uit voor zo’n 13.000 mensen die bij IBM en/of Kyndryl werken of gewerkt hebben. Om dat te kunnen, beheren wij een vermogen van ongeveer 4,5 miljard euro. Wij zijn daarmee een van de middelgrote pensioenfondsen in Nederland.

Reglementen en details

Hier vindt u alle reglementen documenten en dergelijke.

Fondsdocumenten

Welke afspraken hebben IBM, Kyndryl en wij gemaakt over het uitvoeren van de pensioenregelingen? U leest het in de uitvoeringsovereenkomst en bijbehorend addendum.

Kerncijfers en jaarverslag

Hier staan onze financiële gegevens per 31 december 2023 (bedragen x 1 miljoen euro), zoals gepubliceerd in ons SPIN Jaarverslag 2023. Ook SPIN in 2023, de samenvatting van het jaarverslag is beschikbaar.

Uw geld in goede handen met ons beleggingsbeleid

Pensioen gaat om de mogelijkheden en middelen die u straks heeft na uw pensionering. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Wij hebben zo’n 5 miljard euro aan pensioengeld in beheer en streven ernaar om het aan ons toevertrouwde geld op een duurzame manier te beleggen.

Bestuur

SPIN wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur. Dit bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid, verantwoording en uitvoering. Er zijn toezichthoudende en uitvoerende leden. Beiden hebben onderling uitvoerig contact over de activiteiten van het fonds.

VO

Het Bestuur van SPIN legt ieder jaar verantwoording af over zijn beleid en de uitvoering van het beleid. Dat doet het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan. Hierin zitten deelnemers aan de pensioenregeling, mensen die een pensioen ontvangen en vertegenwoordigers vanuit de werkgever.

Wie zijn wij

De mensen achter SPIN.

Werken bij SPIN

Zoek je een leuke uitdagende baan in de complexe en dynamische wereld van pensioenen, check onze vacatures.

What’s On?

U vindt het magazine What’s On?, dat twee keer per jaar op uw deurmat verschijnt hier terug.

We beheren, administreren en beleggen de volgende soorten pensioen voor onze deelnemers:

  • Defined Benefit-pensioen (DB): hierin bouwen (ex-)werknemers pensioenrechten op in een middelloonregeling. Dit pensioen proberen we jaarlijks deels mee te laten stijgen met de inflatie.
  • Defined Contribution-pensioen (DC): hierin bouwen (ex-)werknemers een individueel pensioenkapitaal op waarmee ze bij pensionering zelf een pensioen inkopen bij een verzekeraar.
  • Nabestaandenpensioen: we zorgen ervoor dat als een werknemer van IBM of Kyndryl overlijdt tijdens dienstverband, er een pensioen is voor zijn of haar gezin.
  • Arbeidsongeschiktheid: we regelen de opbouw en uitbetaling van aanvullend pensioen van arbeidsongeschikten.

We voeren een solide, goeddoordacht beleggingsbeleid. Hierbij hebben we oog voor milieu, medemens en sociaal-maatschappelijke issues. We werken op een zorgvuldige manier; risicobeheersing staat bij ons voorop.

Naast beheer en uitvoering blijven we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doen we research, volgen we vakopleidingen en trainingen en maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk in de pensioensector. Zo blijven onze kennis en expertise op peil en kunnen we inspelen op de vele uitdagingen waarmee we te maken hebben.

Werken bij SPIN

Wij hebben op dit moment geen vacatures.