De Eerste Kamer heeft gestemd, er komt een nieuw pensioenstelsel

De nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, is een feit. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 31 mei ingestemd met de wet. De wet gaat op 1 juli 2023 in. Op dat moment verandert er voor uw pensioen overigens nog niets. IBM en Kyndryl zijn nu samen met de respectievelijke OR-en aan zet om vast te stellen op welke punten de pensioenregelingen aangepast gaan worden. Dit besluit moet uiterlijk 1 januari 2025 worden genomen, maar de partijen proberen dat eerder in 2024 te bereiken. SPIN ondersteunt de partijen hierbij. De overeengekomen wijzigingen moeten dan uiterlijk op 1 januari 2028 zijn doorgevoerd.

We waren ons natuurlijk al aan het voorbereiden op de nieuwe wet en we gaan hier samen met IBM, Kyndryl, COR/OR en GBC verdere stappen in zetten. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Heeft u vragen over het nieuwe pensioenstelsel? Meer informatie vindt u hier