Marktontwikkelingen september 2022

In september was er op financiële markten wederom veel aandacht voor inflatiecijfers en reacties daarop van centrale banken. Hoewel olie- en gasprijzen wat terugliepen, waren de meest recente inflatiecijfers aanleiding voor centrale banken om de beleidsrente (stevig) verder te verhogen. Bovendien was de boodschap die daarbij werd meegegeven aan de markt dat er nog meer renteverhogingen zitten aan te komen. De kans op, en angst voor recessie werd hiermee verhoogd en dat zette druk op aandelenkoersen. De koers van de Amerikaanse dollar is nu sterker ten opzichte van de euro en noteert nu dus onder de 1.

Aandelen

Bovengenoemde factoren zorgden ervoor dat ook in september aandelenmarkten weer daalden. De MSCI All Countries World Index stond aan het eind van de maand 7,2% lager in vergelijking met de maand ervoor. Waar dit jaar de verschillen in rendement tussen de indices ontwikkelde markten en opkomende markten behoorlijk uiteen kunnen lopen, zien we dat deze maand het rendement nagenoeg gelijk is. Binnen opkomende markten waren de verschillen echter wel groot; zo deed Latijns-Amerika het met een verlies van slechts 0,7% aanzienlijk beter dan Azië (-10,9%). Europa (-6,3%) en Noord-Amerika (-6,9%) ontliepen elkaar niet veel, Japan (-8,0%) bleef daarbij achter. Groeiaandelen presteerden slechter (-8,1%) dan waarde aandelen (-6,3%). Bij de sectoren zagen we dat IT, telecom en vastgoed het zwaar te verduren had de afgelopen maand met negatieve rendementen van rond de 10%.

Obligaties

De acties en begeleidende teksten van centrale banken misten hun uitwerking niet, rentes liepen in september weer verder op. De Duitse 10-jaarsrente steeg met 0,57% tot 2,11%. In de VS ging de 10-jaarsrente (3,69%) bijna net zo hard omhoog: de stijging bedroeg 0,50%. De risicomijdende houding deze maand leidde ertoe dat de risico opslag voor minder risicovolle bedrijfsobligaties minder hard steeg dan voor meer risicovolle bedrijfsobligaties: 2,21% (+0,23%) en 6,13% (+0,51%) respectievelijk.