Marktontwikkelingen vierde kwartaal 2020

De markten ontwikkelden zich het vierde kwartaal van 2020 erg positief. Dat kwam vooral door het nieuws over de beschikbaarheid van verschillende vaccins tegen COVID.

Aandelen

Aandelen ontwikkelde markten

De aandelenmarkten in alle ontwikkelde landen stegen. Grote verschillen waren er niet.. In Europa was de stijging 11%. Over het hele jaar haalde Europa een negatief rendement van 2,8%. Dat komt vooral door de aandelenmarkt in het Verenigd Koninkrijk, die ondanks een positief vierde kwartaal 18% moest inleveren in 2020.

Niet alle bedrijven deden het even goed. Bedrijven uit de sectoren financiële waarden (o.a. banken en verzekeraars), energie (o.a. olie- en gasbedrijven) en basismaterialen (ruwe grondstoffen) haalden de beste resultaten in het vierde kwartaal. Maar over het hele jaar gingen in de sectoren financiële waarden (-11%) en energie (-34%) de koersen juist omlaag.

Ontwikkelingen aandelen opkomende markten

Opkomende markten zijn landen die nog in ontwikkeling zijn. Ook hier stegen de koersen. De MSCI Emerging Markets Index houdt een gemiddelde van aandelen in dit soort landen bij en steeg met 15% in het vierde kwartaal. Daarmee haalde deze index een winst van 9% over het hele jaar. De grootste bijdrage hierin is geleverd door Azië (+18% in heel 2020). Deze regio telt het zwaarst mee in de index. In het vierde kwartaal steeg de Chinese markt. Maar ook landen als Zuid-Korea en Indonesië lieten sterke winsten zien. India deed het eerder in het jaar minder, maar herstelde zich.
Latijns-Amerika steeg flink in het laatste kwartaal van een verder slecht jaar. De markten in Oost-Europa herstelden zich ook in het laatste kwartaal. Maar ook hier geldt: over het hele jaar werd er verlies geleden.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties

Rentes op staatsobligaties volgden de trend van het derde kwartaal: een lichte daling. Dit gold onder meer voor de rente op 10-jaars staatsobligaties uit Duitsland en Nederland. Andere Eurolanden lieten een iets grotere daling zien.

De 30-jaars staatsobligaties daalden ook iets. Dit betekent dat het rendement voor 30-jaars staatsobligaties van Duitsland, Nederland en Finland nu negatief is.

Obligaties opkomende markten

Obligaties van opkomende landen deden het goed. In het vierde kwartaal waren het vooral de meer risicovolle obligaties (bijvoorbeeld Angola, Ivoorkust en Oekraïne) die goede rendementen behaalden..

Bedrijfsobligaties

Bedrijfsobligaties hadden een sterk kwartaal, zowel in Europa als in de VS. Bedrijfsobligaties in Europa presteerden 1,9% beter dan een vergelijkbare portefeuille met Duitse staatsobligaties. In de VS presteerde de standaard credit index zelfs 4,2% beter dan Amerikaanse staatsobligaties. Verschillen tussen de sectoren waren relatief beperkt.

Wereldwijde obligaties met een hoger risico kenden ook weer een zeer sterk kwartaal. De categorie presteerde veel beter dan een portefeuille van onderliggende staatsobligaties. Zowel in de VS, Europa als opkomende landen. De best presterende sectoren waren energie, transport en vrije tijd.

Samenvattend

De tweede golf van de pandemie beheerste het nieuws. En dat gold ook zeker voor de rol van nieuwe, meer besmettelijke varianten van het corona-virus. Toch reageerden de markten vooral positief. Dat kwam vooral door het nieuws dat enkele vaccins snel beschikbaar zouden komen. Dit opent perspectief op herstel in de loop van 2021. Samen met de royale steunpakketten van verschillende overheden, de ruimschoots beschikbare liquiditeit en de redelijk ordelijk verlopen machtsoverdracht in de Verenigde Staten zorgde dit voor een positieve marktontwikkeling.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u?

Bekijk hieronder de cumulatieve jaarrendementen van onze beleggingscohorten tot en met 31 december 2020.