Marktontwikkellingen januari 2023

2023 is positief begonnen met hogere koersen voor aandelen en vastrentende waarden. De prijzen van grondstoffen, onder aanvoering van de gasprijs, liepen terug. Dat is gunstig voor de hoogte van de inflatie. Ook centrale banken volgen de inflatiecijfers op de voet en passen hun rentebeleid en vooruitzicht aan de hand van deze ontwikkelingen aan. De teruglopende inflatie was aanleiding voor een lagere rente op staatsobligaties. Dat is op zich al gunstig voor aandelenmarkten en daar kwamen ook nog eens sterke bedrijfscijfers bovenop. De euro trok wat aan ten opzichte van de dollar.

Aandelen

Na een slecht jaar voor aandelen was januari aandelenbeleggers goed gezind. De MSCI All Countries World Index steeg (in euro gemeten) in januari met 5,3%. Opkomende markten (+6,0%) deden het iets beter dan ontwikkelde markten (+5,2%). Europa had een sterke maand met een positief rendement van 6,8%. Andere ontwikkelde markten zoals Noord-Amerika (+4,8%) en Japan (+4,4%) bleven daarbij achter. Binnen opkomende markten waren de hoogste rendementen voor Latijns-Amerika (+8,0%) en Azië (+6,8%), beduidend hoger dan EMEA (+0,5%). Lagere rentes waren een impuls voor  groeiaandelen  (+7,7%); ze deden het veel beter dan de waardeaandelen (+3,1%). Op sectorniveau waren het luxe consumentengoederen (+12,1%) en telecom (+11,2%) die boven het gemiddelde uitstaken en was het de gezondheidssector (-2,2%) die daar ver bij achter bleef.

Obligaties

Na een stijging aan het einde van het vorige jaar zagen we in januari een daling van rentes in de breedte. De Duitse 10-jaarsrente bijvoorbeeld daalde met 0,29% tot 2,28%. Een soortgelijke daling zagen we ook in de VS voor de 10-jaarsrente aldaar (-0,38% naar 3,50%). Ook de risico opslag voor minder risicovolle bedrijfsobligaties was lager voor de maand januari (-0,16% tot 1,51%); voor meer risicovolle bedrijfsobligaties ging de opslag harder omlaag (-0,55% tot 4,60%). Bij staatsobligaties voor opkomende markten bleef de opslag wat dichter bij huis: een daling van 0,09% naar het niveau van 4,44%.