MijnSPIN ook weer bereikbaar voor (ex-) werknemers van IBM en Kyndryl

Werkt u of heeft u bij IBM of Kyndryl gewerkt? U kunt weer inloggen op uw persoonlijke omgeving MijnSPIN.

Even snel online iets opzoeken of regelen? U kunt nu met uw DigiD inloggen op uw vernieuwde MijnSPIN. Hier vindt u informatie over de hoogte van uw pensioen. U kunt recente pensioendocumenten inzien en kunt u zelf een aantal dingen doen. Uw beleggingsprofiel aanpassen bijvoorbeeld. Ook de Pensioenplanner staat weer klaar met onder andere direct inzicht of u straks tekort komt of iets over houdt.

Ontvangt u een (bijzonder) partnerpensioen of bent u arbeidsongeschikt? Dan kunt u nog niet inloggen.

Stapsgewijs willen we iedereen toegang geven tot MijnSPIN. We onderzoeken nu of we dit voor u mogelijk kunnen maken.