Toeslag in 2024 tussen de 0,16% en 0%

Het bestuur van SPIN heeft besloten een deel van de  DB-pensioenen per 1 januari 2024 licht te verhogen. Een ander deel wordt niet verhoogd. In toeslagregeling 1 wordt uw pensioen met 0,16% verhoogd. Voor toeslagregelingen 2 en 3 is er dit jaar geen verhoging van het pensioen. We begrijpen dat dit een teleurstellende boodschap zal zijn. Daarom leggen we uit wat de reden is.

Om de pensioenen per 1 januari 2024 te kunnen verhogen, kijken we naar de prijsveranderingen vanaf oktober 2022 tot en met september 2023. Dit doen we aan de hand van de consumentenprijsindex van het CBS (de CPI).  Deze ligt tussen de +0,21% en -1,39%, afhankelijk van bijvoorbeeld of belastingeffecten zijn meegenomen in de index.  Sinds oktober 2022 zijn de energieprijzen gedaald. Tegelijkertijd weten we dat de kosten voor bijvoorbeeld eten en drinken hoger liggen dan een jaar geleden. Het CBS kijkt naar  gemiddelde prijsveranderingen.  Mogelijk sluit dit gemiddelde daardoor niet aan op wat u zelf ervaart aan de kassa. We begrijpen het als u hierdoor teleurgesteld bent.

Hieronder leggen we per regeling aan u uit hoe we de toeslag berekenen. Wilt u meer weten? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

Details van de toeslagregelingen

Er zijn drie verschillende toeslagregelingen. Voor de meesten geldt toeslagregeling 1 voor het DB-pensioen. Voor sommigen zijn er andere afspraken gemaakt in het verleden. In dat geval kan toeslagregeling 2 of 3 voor u gelden. Het is niet mogelijk om van toeslagregeling te veranderen.

De toeslag op uw DB-pensioen is 75% van de stijging van de consumentenprijsindex inclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies zoals het prijsplafond voor energiekosten vanaf oktober 2022 tot en met september 2023. Deze prijsindex steeg met  0,21%. Uw pensioen wordt verhoogd met 0,16%.

Toeslagregeling 2 is van toepassing op pensioenen die in de periode 1 januari 1982 tot en met 31 december 1995 zijn opgebouwd en per 1 januari 1996 als premievrij of ingegaan pensioen zijn overgegaan naar het fonds. De toeslag op uw DB-pensioen bedraagt dan 100% van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex exclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies vanaf oktober 2022 tot en met september 2023. Deze prijsindex daalde met 1,39%. In ons beleid staat dat we bij een daling de pensioenen niet verlagen. Zodra de prijsindex in een volgend jaar stijgt, wordt deze daling alsnog verwerkt.

Toeslagregeling 3 is van toepassing als u tussen 1 januari 1982 en 31 december 1995 bij IBM uit dienst bent gegaan en uw pensioen niet hebt overgedragen naar SPIN, maar bij AMEV hebt laten staan. De toeslag is dan, net als in toeslagregeling 2, gebaseerd op 100% van de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex exclusief effecten van btw, accijnzen en subsidies vanaf oktober 2022 tot en met september 2023. Het verschil met toeslagregeling 2 is dat in toeslagregeling 3 is afgesproken dat de toeslag niet meer is dan gemiddeld 1,75% per jaar. Hierbij kijken wij ook naar het verleden en houden rekening met alle jaren waarin de toeslag lager was dan 1,75%. De prijsindex daalde met 1,39%.  In ons beleid staat dat we bij een daling de pensioenen niet verlagen. Zodra de prijsindex in een volgend jaar stijgt, wordt deze daling alsnog verwerkt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

Op dit moment staat SPIN er financieel goed voor. Binnen onze mogelijkheden doen we er alles aan om dat zo te houden. Een toeslag is echter niet vanzelfsprekend. Of we uw pensioen kunnen verhogen, blijft onder andere afhankelijk van wetgeving, algemene ontwikkelingen en onze financiële positie. De financiële positie van SPIN ziet u terug in onze dekkingsgraad. Deze hangt ook af van hoe het gaat op de financiële markten. Daarom kan het gebeuren dat we in de toekomst prijsstijgingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

U vindt de actuele stand van onze dekkingsgraad op spin.nl/dekkingsgraad.