Waarschijnlijk verhoging DB-pensioen per 1 januari 2023

Het SPIN bestuur besluit op 2 januari hoeveel toeslag op de DB-pensioenen gegeven kan worden. Hoeveel toeslag er gegeven wordt, is afhankelijk van de omstandigheden en de uitkomsten van de prijsindexcijfers van eind september 2021 tot en met september 2022.

Bouwt of bouwde u pensioen op in de DB-regeling van SPIN? Dan is de kans groot dat uw opgebouwde pensioen of uw pensioenuitkering in januari wordt verhoogd. Op 2 januari kunt u nieuws hierover verwachten op deze website.