Heeft uw partner straks genoeg?

We hopen natuurlijk dat u gezond blijft, en nog heel lang blijft leven. Toch is het goed om even stil te staan bij wat er gebeurt nadat u bent overleden.  Het nabestaandenpensioen bij SPIN is namelijk verzekerd op risicobasis en deze verzekering stopt als u uit dienst of met pensioen gaat.

InMijnSPIN ziet u hoeveel pensioen uw partner en kind(eren) krijgen als u overlijdt terwijl u bij IBM of Kyndryl in dienst bent. Daar ziet u ook waar zij ongeveer op kunnen rekenen als u na uw pensionering overlijdt.

Denkt u dat het pensioen voor uw partner na uw overlijden niet hoog genoeg is? Dan kunt u via SPIN zorgen voor een hoger partnerpensioen. Hoe u dat doet, is afhankelijk van uw pensioenregeling(en).

Als u met de DB-regeling meedoet, kunt u bij SPIN het partnerpensioen verhogen door een deel van uw ouderdomspensioen in te leveren. U ruilt dan als het ware een deel van uw ouderdomspensioen in voor (extra) partnerpensioen. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan dus wel lager. U kunt dit regelen op het moment dat u met pensioen of uit dienst gaat.

Heeft u een DC-kapitaal? Dan kunt vrijwillig extra geld inleggen. Op die manier zorgt u  voor een hoger DC-kapitaal, waarmee uw nabestaanden na uw overlijden een hogere uitkering kunnen inkopen. Afhankelijk van uw leeftijd levert dit meer of minder op. Informeert u hierover bij onze servicedesk.

Op het moment dat u met pensioen gaat, koopt u met uw DC-kapitaal pensioen in bij een verzekeraar. Dit kan naast een ouderdomspensioen ook een partnerpensioen zijn.

Daarnaast kunt u buiten SPIN om zorgen voor extra geld voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Er zijn veel verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. U kunt vaak zelf de hoogte en de looptijd bepalen.

Meer informatie over het partner- en wezenpensioen kunt u vinden op onze website en in uw persoonlijke online omgeving MijnSPIN. Ook in de What’s on? van voorjaar 2023 leest u meer over dit onderwerp.