Heeft uw partner straks genoeg?

We hopen natuurlijk dat u gezond blijft, en nog heel lang blijft leven. Toch is het goed om even stil te staan bij wat er gebeurt nadat u bent overleden. Uw partner krijgt misschien een partnerpensioen van SPIN; uw kind(eren) eventueel een wezenpensioen.

In MijnSPIN ziet u hoeveel pensioen uw partner en kind(eren) krijgen als u overlijdt terwijl u bij IBM of Kyndryl in dienst bent. Daar ziet u ook waar zij ongeveer op kunnen rekenen als u na uw pensionering overlijdt.

Denkt u dat het pensioen voor uw partner na uw overlijden niet hoog genoeg is? Dan kunt u via SPIN zorgen voor een hoger partnerpensioen. U kunt het partnerpensioen namelijk verhogen door een stukje van uw ouderdomspensioen in te leveren. U ruilt dan als het ware een deel van uw ouderdomspensioen in voor (extra) partnerpensioen. Uw maandelijkse pensioenuitkering wordt dan dus wel lager. U regelt dit op het moment dat u met pensioen of uit dienst gaat.

Daarnaast kunt u buiten SPIN om zorgen voor extra geld voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Er zijn veel verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. U kunt vaak zelf de hoogte en de looptijd bepalen.

Meer informatie over het partner- en wezenpensioen kunt u vinden op onze website en in uw persoonlijke online omgeving MijnSPIN. Ook in de What’s On? van voorjaar 2023 leest u meer over dit onderwerp.