Highlights onderzoek pensioen en risico

Eind vorig jaar vroegen we u hoe u denkt over rendement, risico’s en koopkracht. Nu en straks onder het nieuwe pensioenstelsel. Zo’n 19% van u deed mee aan ons online onderzoek. Iedereen die heeft meegedaan, hartelijk bedankt! We vinden uw mening belangrijk. En nu delen we graag de belangrijkste uitkomsten met u.

Highlights onderzoek naar pensioen en risico

  • Hoe ouder, hoe minder risicovol (‘defensiever’) u wilt beleggen;
  • Deelnemers met een DC-regeling zijn bereid meer risico te nemen dan deelnemers met een DB-regeling;
  • U vindt koopkrachtbehoud belangrijk. Vooral als u DC-kapitaal opbouwt, heeft u daarom de voorkeur voor een variabel boven een vast pensioen;
  • Onder het nieuwe pensioenstelsel heeft u een voorkeur voor het solidair contract, al zijn de meningen hierover verdeeld;
  • Als u met meer risico (‘offensiever’) belegt, dan vindt u keuzevrijheid belangrijk;
  • U bent tevreden over SPIN en onze informatievoorziening;
  • Het vertrouwen in SPIN is groot, maar u heeft twijfel over het nieuwe pensioenstelsel;
  • Iets minder dan de helft van u zou waarschijnlijk pensioen inkopen bij SPIN als dat mogelijk zou zijn.