Bestuur

SPIN wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur. Dit Bestuur is eindverantwoordelijk voor beleid, verantwoording en uitvoering. Er zijn toezichthoudende en uitvoerende leden. Beiden hebben onderling uitvoerig contact over de activiteiten van het fonds.

De toezichthoudende leden bestaan uit:

  • Drie bestuursleden benoemd op voordracht van IBM (A)
  • Twee bestuursleden benoemd op voordracht van de GOR van IBM (B)
  • Een bestuurslid benoemd op voordracht van de pensioengerechtigden (B)
  • Een onafhankelijk voorzitter benoemd door de toezichthoudende leden.

De leden A en B benoemen de uitvoerende bestuursleden. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur van SPIN (C). Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en worden gecontroleerd door de toezichthoudende leden.Bestuursmodel juli 2014

De toezichthoudende leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting voor een periode van drie jaar. Ieder jaar per 1 maart treedt een bestuurder A en B volgens rooster af. De twee Dagelijks Bestuurders zitten voor onbepaalde tijd in het bestuur.

Bestuursmodel

Bij SPIN is het pensioenfondsbestuur halverwege 2007 ingericht volgens een 'one-tier model'. Het voordeel van dit model is dat de bestuursorganisatie efficiënt is ingericht, deskundigheid op verschillende gebieden wordt gebundeld en het interne toezicht goed is geregeld. In juli 2014 is aan dit model een onafhankelijk voorzitter toegevoegd. Hiermee werd dit een zogenoemd 'omgekeerd gemengd model'.

Intern toezicht

De toezichthoudende bestuursleden zijn intern toezichthouder op het Dagelijks Bestuur. Onder de bestuurders A en B is een werkverdeling gemaakt voor de diverse beleidsonderwerpen en toezichtstaken. Vanuit hun toezichtstaken beoordelen zij het Dagelijks Bestuur. Ieder kwartaal en tussentijds brengt het Dagelijks Bestuur verslag uit over het uitgevoerde beleid.

De Nederlandsche Bank onderzoekt vooraf en bij wijzigingen of de bestuursleden betrouwbaar en geschikt zijn.