WELKOM BIJ SPIN!‍

HET PENSIOENFONDS VAN IBM EN KYNDRYL

Pensioen is niet zomaar geld voor later. Pensioen gaat over de mogelijkheden en middelen die u straks heeft na uw pensionering.
Om u de kans te geven prettig te blijven leven als u niet meer werkt. Daar zetten wij ons dagelijks voor in.

INLOGGEN

Bekijk uw persoonlijke situatie

HEEFT U STRAKS GENOEG?

Gebruik de Pensioenplanner

HULP NODIG?

Neem contact op met onze servicedesk

Verzoeken om ‘Bewijs van in leven zijn’ versturen we deze maand

Woont u in het buitenland en ontvangt u een pensioen van ons? Dan ontvangt u…

Verzoeken om ‘Bewijs van in leven zijn’ versturen we deze maand

149,0%

DEKKINGSGRAAD
FEBRUARI

23 maart 2023

EERSTVOLGENDE
BETAALDATUM 2023

10,90%

TOESLAG 2022
REGELING 1

17,16%

TOESLAG 2022
REGELING 2

9,91%

TOESLAG 2022
REGELING 3

DC-rendementen

FEBRUARI
DC-rendementen

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel

In juli 2020 werd het Pensioenakkoord gesloten.  Dit akkoord is vervolgens vastgelegd in een wetsvoorstel, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet raakt vooral het pensioen dat via werkgevers wordt opgebouwd. Uw pensioen bij SPIN bijvoorbeeld. Onlangs ging de Tweede kamer…
Lees verder

VRAGEN OVER UW PENSIOEN?

Wij hebben er vast een paar voor u beantwoord bij onze veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij?
Wij zitten klaar om uw vragen over uw pensioen bij SPIN te beantwoorden. U kunt ons bellen of mailen.

VERKIEZINGEN

In 2023 zijn er weer verkiezingen voor ons verantwoordingsorgaan. heeft u interesse in pensioenen? Meld u aan als kandidaat!

Welkom (in dienst)

U denkt erover of bent net in dienst gekomen bij IBM of Kyndryl. Goed dat u wilt weten hoe het zit met pensioen opbouwen bij SPIN. Binnen de regeling zijn er diverse keuzes te maken die u de mogelijkheid bieden…
Lees verder

Over ons

Wij voeren pensioenregelingen uit voor zo’n 13.500 mensen die bij IBM en/of Kyndryl werken of gewerkt hebben. Om dat te kunnen doen, beheren wij een vermogen van ruim 5 miljard euro. Wij zijn daarmee een van de middelgrote pensioenfondsen in Nederland.

We beheren, administreren en beleggen de volgende soorten pensioen voor onze deelnemers:

  • Defined Benefit-pensioen (DB): hierin bouwen (ex-)werknemers pensioenrechten op in een middelloonregeling. Dit pensioen proberen we jaarlijks deels mee te laten stijgen met de inflatie.
  • Defined Contribution-pensioen (DC): hierin bouwen (ex-)werknemers een individueel pensioenkapitaal op waarmee ze bij pensionering zelf een pensioen inkopen bij een verzekeraar.
  • Nabestaandenpensioen: we zorgen ervoor dat als een werknemer van IBM of Kyndryl overlijdt tijdens dienstverband, er een pensioen is voor zijn of haar gezin.
  • Arbeidsongeschiktheid: we regelen de opbouw en uitbetaling van aanvullend pensioen van arbeidsongeschikten.

We voeren een solide, goeddoordacht beleggingsbeleid. Hierbij hebben we oog voor milieu, medemens en sociaal-maatschappelijke issues. We werken op een zorgvuldige manier; risicobeheersing staat bij ons voorop.

Naast beheer en uitvoering blijven we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doen we research, volgen we vakopleidingen en trainingen en maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk in de pensioensector. Zo blijven onze kennis en expertise op peil en kunnen we inspelen op de vele uitdagingen waarmee we te maken hebben.