WELKOM BIJ SPIN!‍

HET PENSIOENFONDS VAN IBM EN KYNDRYL

Pensioen is niet zomaar geld voor later. Pensioen gaat over de mogelijkheden en middelen die u straks heeft na uw pensionering.
Om u de kans te geven prettig te blijven leven als u niet meer werkt. Daar zetten wij ons dagelijks voor in.

INLOGGEN

Bekijk uw persoonlijke situatie

HEEFT U STRAKS GENOEG?

Gebruik de Pensioenplanner

HULP NODIG?

Neem contact op met onze servicedesk

Marktontwikkelingen april 2024

De positieve lijn van het eerste kwartaal kon helaas niet doorgezet worden in april. Een…

Marktontwikkelingen april 2024

136,4%

DEKKINGSGRAAD
MEI

24 juni 2024

VOLGENDE
BETAALDATUM

0,16%

TOESLAG 2024
REGELING 1

0%

TOESLAG 2024
REGELING 2

0%

TOESLAG 2024
REGELING 3

DC-rendementen

MEI
DC-rendementen

VRAGEN OVER UW PENSIOEN?

Wij hebben er vast een paar voor u beantwoord bij onze veelgestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij?
Wij zitten klaar om uw vragen over uw pensioen bij SPIN te beantwoorden. U kunt ons bellen of mailen.

Heeft u een klacht? Kijk dan hier.

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel

In juli 2020 werd het Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord is vervolgens vastgelegd in een wetsvoorstel, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet raakt vooral het pensioen dat via werkgevers wordt opgebouwd. Uw pensioen bij SPIN bijvoorbeeld. In december 2022 ging de…
Lees verder

Overlijden

Als u overlijdt tijdens of na uw loopbaan bij IBM of Kyndryl, hebben uw (ex-)partner en kind(eren) mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Soms geldt dit ook voor partners en kinderen van oud-medewerkers. De bedragen en voorwaarden kunnen variëren in verschillende situaties.…
Lees verder

Wij voeren pensioenregelingen uit voor zo’n 13.000 mensen die bij IBM en/of Kyndryl werken of gewerkt hebben. Om dat te kunnen doen, beheren wij een vermogen van ruim 4,5 miljard euro. Wij zijn daarmee een van de middelgrote pensioenfondsen in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over ons.

We beheren, administreren en beleggen de volgende soorten pensioen voor onze deelnemers:

  • Defined Benefit-pensioen (DB): hierin bouwen (ex-)werknemers pensioenrechten op in een middelloonregeling. Dit pensioen proberen we jaarlijks deels mee te laten stijgen met de inflatie.
  • Defined Contribution-pensioen (DC): hierin bouwen (ex-)werknemers een individueel pensioenkapitaal op waarmee ze bij pensionering zelf een pensioen inkopen bij een verzekeraar.
  • Nabestaandenpensioen: we zorgen ervoor dat als een werknemer van IBM of Kyndryl overlijdt tijdens dienstverband, er een pensioen is voor zijn of haar gezin.
  • Arbeidsongeschiktheid: we regelen de opbouw en uitbetaling van aanvullend pensioen van arbeidsongeschikten.

We voeren een solide, goed doordacht beleggingsbeleid. Hierbij hebben we oog voor milieu, medemens en sociaal-maatschappelijke issues. We werken op een zorgvuldige manier; risicobeheersing staat bij ons voorop.

Naast beheer en uitvoering blijven we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, doen we research, volgen we vakopleidingen en trainingen en maken we gebruik van ons uitgebreide netwerk in de pensioensector. Zo blijven onze kennis en expertise op peil en kunnen we inspelen op de vele uitdagingen waarmee we te maken hebben.