Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel

In juli 2020 werd het Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord is vervolgens vastgelegd in een wetsvoorstel, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet raakt vooral het pensioen dat via werkgevers wordt opgebouwd. Uw pensioen bij SPIN bijvoorbeeld.

In december 2022 ging de Tweede kamer akkoord met de Wet Toekomst pensioenen. Op 30 mei 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ook goedgekeurd door de Eerste kamer. De wet is ingegaan op 1 juli 2023. IBM en Kyndryl zijn in gesprek met onder andere de ondernemingsraden over keuzes binnen de nieuwe wet om de pensioenregeling aan te passen. Uitvoeringsorganisaties zoals SPIN krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 om de wet uit te voeren.

Wilt u meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Neem dan een kijkje bij onze veel gestelde vragen.