Hoofdlijnen nieuwe pensioenstelsel

Bij IBM en Kyndryl worden afspraken over pensioen tussen de werkgevers en hun ondernemingsraden gemaakt. Ze hebben daarbij binnen het nieuwe pensioenstelsel de keuze voor twee pensioensoorten; een individuele pensioenpot of aanspraak op een deel van een collectieve pensioenpot. De individuele pensioenpot kennen we al want die is vergelijkbaar met onze DC-regeling. Het aandeel in een collectieve pensioenpot is nieuw. Het pensioenkapitaal wordt dan collectief belegd, maar ook dan heeft de deelnemer eigenlijk een soort eigen pensioenpot. De nieuwe regels gelden straks voor nieuwe inleg en de keuze voor individueel en/of collectief maken IBM en Kyndryl samen met de ondernemingsraden. Daarnaast maken zij ook de keuze of ze bestaande pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. Naast dit nieuwe pensioencontract regelt de Wet Toekomst Pensioenen onder meer:

  1. dat de stijging van de AOW-leeftijd vertraagt, door deze op een andere manier te koppelen aan de gemiddelde levensverwachting;
  2. de mogelijkheid om bij pensionering tot 10% van het pensioenvermogen in één keer op te nemen (de pensioenuitkering wordt daardoor natuurlijk wel lager);
  3. het vereenvoudigen en harmoniseren van het nabestaandenpensioen.
   

Hoe ziet dat nieuwe pensioenstelsel er straks uit voor SPIN?

In het nieuwe pensioenstelsel bouwt u een pensioenkapitaal op in een soort eigen pensioenpot. Uw pensioenpot wordt collectief voor u belegd. Rendement en risico uit de beleggingen verschillen tussen deelnemers afhankelijk van hun leeftijd. De gedachte daarbij is dat een jongere deelnemer meer beleggingsrisico kan lopen dan een oudere deelnemer. Een jongere deelnemer heeft namelijk een langere periode voor herstel na een slecht beleggingsjaar. En heeft ook meer voordeel van hogere langjarige rendementen. Een oudere deelnemer heeft baat bij een stabieler verloop. Dit lijkt op de huidige DC-regeling van SPIN, waarin het beleggingsrisico ook leeftijdsafhankelijk is.

   

Wordt mijn SPIN pensioen omgezet naar de nieuwe regeling?

Vanaf de datum waarop de wijzigingen definitief worden doorgevoerd wordt er niet alleen geen nieuwe DB-pensioen meer opgebouwd. Werkgevers en hun ondernemingsraden kunnen er ook voor kiezen dat het bestaande DB-pensioen om wordt gezet naar de nieuwe regeling (‘invaren’). Als zij er voor kiezen om bestaande pensioenen om te zetten moeten ze onderbouwen dat de huidige SPIN deelnemers daar geen onevenredig nadeel van ondervinden. Daarna toetst het bestuur van SPIN of dat inderdaad het geval is. Uitgangspunt van het bestuur is daarbij dat de waarde van de pensioenen (inclusief toekomstige indexaties) behouden blijft.

   

Ik bouw pensioen op bij SPIN. Waarom al die discussie over compensatie?

In het huidige pensioensysteem wordt er op jonge leeftijd minder en op latere leeftijd meer premie ingelegd. De premie van jongere deelnemers wordt immers langer belegd en kan daardoor meer opleveren. In het nieuwe systeem verandert dat en wordt voor alle leeftijden hetzelfde premiepercentage ingelegd. Dit systeem wordt als eerlijker gezien en leidt op langere termijn ook tot een beter resultaat. Voor deelnemers die al langer in het huidige systeem deelnemen kan de overgang nadelig uitpakken voor het te verwachten pensioen. Het kantelpunt hangt af van meerdere zaken en ligt ergens tussen de leeftijd van 45 en 50 jaar. Kabinet en sociale partners hebben afgesproken dat er voor alle deelnemers eerlijke compensatie van een eventueel nadeel moet komen. Het is aan de sociale partner om hier straks rekening mee te houden.

Hoofdlijnen nieuwe pensioenstelsel

Bij IBM en Kyndryl worden afspraken over pensioen tussen de werkgevers en hun ondernemingsraden gemaakt. Ze hebben daarbij binnen het nieuwe pensioenstelsel de keuze voor twee pensioensoorten; een individuele pensioenpot of aanspraak op een deel van een collectieve pensioenpot. De individuele pensioenpot kennen we al want die is vergelijkbaar met onze DC-regeling. Het aandeel in een collectieve pensioenpot is nieuw. Het pensioenkapitaal wordt dan collectief belegd, maar ook dan heeft de deelnemer eigenlijk een soort eigen pensioenpot. De nieuwe regels gelden straks voor nieuwe inleg en de keuze voor individueel en/of collectief maken IBM en Kyndryl samen met de ondernemingsraden. Daarnaast maken zij ook de keuze of ze bestaande pensioenen willen omzetten naar de nieuwe regeling. Naast dit nieuwe pensioencontract regelt de Wet Toekomst Pensioenen onder meer:

  1. dat de stijging van de AOW-leeftijd vertraagt, door deze op een andere manier te koppelen aan de gemiddelde levensverwachting;
  2. de mogelijkheid om bij pensionering tot 10% van het pensioenvermogen in één keer op te nemen (de pensioenuitkering wordt daardoor natuurlijk wel lager);
  3. het vereenvoudigen en harmoniseren van het nabestaandenpensioen.

Hoe ziet dat nieuwe pensioenstelsel er straks uit voor SPIN?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe ziet dat nieuwe pensioenstelsel er straks uit voor SPIN?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hoe ziet dat nieuwe pensioenstelsel er straks uit voor SPIN?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.