Achtergrond

Nederland scoort heel hoog op de internationale ranglijsten over de kwaliteit van het pensioenstelsel… en toch hebben Nederlanders gemiddeld genomen weinig vertrouwen in hun pensioen. Ouderen hebben het gevoel dat ze benadeeld zijn omdat ‘beloften’ niet zijn nagekomen. Jongeren hebben het gevoel dat de pot leeg zal zijn wanneer ze ´eindelijk´ eens een keer van hun pensioen mogen gaan genieten.

Daarbij staat het huidige collectieve pensioenstelsel onder druk door:

  • De gevoeligheid van de belegde gelden voor grote schommelingen op de financiële markten: De COVID-19 crisis is daar één van de voorbeelden van;
  • De vaak lage rente, waardoor pensioen steeds duurder wordt;
  • De stijging van de levensverwachting, die ervoor zorgt dat de periode waarin we pensioen ontvangen steeds langer is geworden. Dat is natuurlijk prettig, maar pensioen is ook daardoor wel steeds duurder geworden;
  • Veranderingen in de arbeidsmarkt: Mensen werken niet meer vanzelfsprekend hun hele leven bij dezelfde werkgever, steeds meer mensen besluiten ook ergens gedurende het werkzame leven om een andere baan te zoeken of voor zichzelf te gaan werken (bijvoorbeeld als ZZP-er).

Het pensioenstelsel dat we halverwege de vorige eeuw hebben bedacht levert daardoor voor veel mensen niet meer wat ze ervan verwacht hadden. Verandering is daarom noodzakelijk.

In juli 2020 werd daarom het Pensioenakkoord gesloten. Dit akkoord is vervolgens vastgelegd in een wetsvoorstel, de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet raakt vooral het pensioen dat via werkgevers wordt opgebouwd. Uw pensioen bij SPIN bijvoorbeeld.

In december 2022 ging de Tweede kamer akkoord met de Wet Toekomst pensioenen. Op 30 mei 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ook goedgekeurd door de Eerste kamer. De wet is ingegaan op 1 juli 2023. Uitvoeringsorganisaties zoals SPIN krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 om de wet uit te voeren.

Door de nieuwe Wet toekomst pensioenen gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Zo krijgen alle deelnemers van pensioenfondsen een eigen ‘pensioenpotje’ waaruit hun pensioen wordt betaald. En gaat pensioen, meer dan nu, meebewegen op de golven van de economie. Er komen dus veranderingen aan, maar een aantal dingen blijft hetzelfde: zo is ook straks inkomen geregeld voor na uw pensionering, bij arbeidsongeschiktheid en voor uw eventuele nabestaanden na uw overlijden.