Bestuursleden

Roeland van Vledder
Roeland van Vledder Onafhankelijk voorzitter - sinds 1 juli 2014

Ik zet mij in voor een goede samenwerking tussen alle betrokkenen bij het fonds om zo voor de deelnemers een optimaal resultaat te bereiken.

 

Snoek tmb
Paul Snoek vice-voorzitter, benoemd door IBM, in bestuur sinds 2002

Contact: paul_snoek@nl.ibm.com

Den Bakker tmb
Leen den Bakker Bestuurslid, benoemd door IBM, in bestuur sinds 2008

Een evenwichtige belangenbehartiging is belangrijk in alles wat we besluiten. Juist nu de pensioendiscussie niet alleen gaat over betaalbaarheid, maar ook over solidariteit tussen de verschillende generaties.

wijffels tmb
Joep Wijffels Secretaris, benoemd door GOR, in bestuur sinds 2006

Mijn focus is erop gericht om de pensioentoezeggingen van de SPIN ‘klanten’ (gepensioneerden, ex-werknemers en werkenden) na te komen, het fonds professioneel en evenwichtig te besturen en tevens de SPIN organisatie kwalitatief hoogstaand te houden.

Movig2
Søren Movig Benoemd door GOR, in bestuur sinds 2014

Een goed pensioen verdien je zelf. Van SPIN mag je verwachten dat je inleg goed en veilig wordt beheerd. Je bepaalt zelf of dat voldoende pensioen oplevert. SPIN levert je de informatie: over de hoogte van je pensioen, de risico´s  en wat je zelf kunt doen.

martin hus 50
Martin Hus Bestuurslid namens IBM, sinds 1 november 2014

Ik denk graag na over de manier waarop je complexe informatie over bijvoorbeeld pensioenreglementen helder overbrengt.

Rinus klein
Rinus Verloop Bestuurslid pensioengerechtigden sinds maart 2016

De komende jaren komen vele uitdagingen op ons af. De discussie over de flexibilisering, maar ook de aanhoudende zeer lage rente stelt de pensioenwereld voor lastige uitdagingen. Het is de taak van het bestuur om de consequenties hiervan op een begrijpelijke en gestructureerde manier voor het voetlicht te brengen. 

Wouter klein
Wouter van Eechoud Directeur en uitvoerend bestuurslid sinds mei 2016

Begrijpelijke en efficiënte oudedagsvoorziening is ons uitgangspunt.

Gielissen 2
Lucien Gielissen Adjunct-directeur en uitvoerend bestuurslid sinds 2012

Er gebeurt veel in de pensioenwereld en een goed pensioen is van groot belang voor de deelnemers. Zonder het nemen van risico´s kan SPIN  geen goed pensioen voor de deelnemers opbouwen. Deze risico´s moeten echter wel goed beheerst worden.