Kerncijfers

Deze gegevens zijn eerder gepubliceerd in ons jaarverslag.

Financiële gegevens per 31 december 2015 (bedragen x 1 miljoen euro)

Kerncijfers 2011 tot 2015