overlijden 2

Als u overlijdt tijdens of na uw loopbaan bij IBM, hebben uw partner en kind(eren) mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Hoeveel dit is, staat op uw jaarlijkse pensioenoverzicht of in de PensioenPlanner. De bedragen en voorwaarden kunnen variëren in verschillende situaties.

Nabestaandenpensioen: goed om te weten

  • Woont u samen? Meldt uw partner dan bij ons aan. Alleen dan heeft hij/zij recht op partnerpensioen als u overlijdt.
  • Vertrekt u bij IBM? Dan stopt het recht op nabestaandenpensioen meestal. Uw partner krijgt dan geen uitkering als u overlijdt. Lees op deze pagina wat u daar aan kunt doen.
  • Gaat u met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw eigen pensioen uit te te ruilen tegen (extra) partnerpensioen. Uw partner krijgt dit dan als u overlijdt na uw pensionering. U kunt de uitruil simuleren in de PensioenPlanner
  • Let ook goed op het onderscheid tussen opgebouwd partnerpensioen en partnerpensioen op risicobasis. Op opgebouwd partnerpensioen blijft uw partner recht houden, ook ná uw vertrek bij IBM of pensionering. In de oudere regelingen bouwden deelnemers vaak een partnerpensioen op. Dit recht is meegenomen naar de BasisPensioenregeling.

Wanneer moeten nabestaanden uw overlijden melden?
Wanneer u overlijdt, ontvangen wij automatisch een overlijdensbericht van de gemeente waar u woonde of van IBM HR. Wij nemen dan binnen enkele weken contact op met uw nabestaanden.

Woonde u in het buitenland op het moment van uw overlijden, dan moeten uw nabestaanden zelf uw overlijden bij ons melden. Het is voldoende om ons een kopie van het overlijdensbericht te sturen.

Had u een samenlevingscontract bij uw overlijden, dan weten wij dat alleen als u dit zelf heeft doorgegeven. Uw partner moet na uw overlijden zelf contact opnemen met SPIN.

Overheidsuitkering: Anw
Los van uw IBM-pensioen kan uw partner na uw overlijden recht hebben op de Anw. Dit is een overheidsuitkering volgens de Algemene nabestaandenwet. Lees meer over de Anw op de website van de Sociale Verzekeringbank.

Fiscale bovenmatigheid

Als u overlijdt toetst SPIN of uw DC-kapitaal bovenmatig is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan worden uw nabestaanden daar over geïnformeerd.

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal