parttime werken

Bij IBM bent u parttime medewerker als u minder dan 40 uur per week werkt. U hoeft dat niet apart aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie automatisch via de salarisadministratie van IBM.

Minder salaris, minder pensioenopbouw
Parttime werken heeft invloed op toekomstige pensioenopbouw, maar niet op het pensioen dat u al heeft opgebouwd. Dit geldt voor zowel de opbouw van uw DB-pensioen als uw DC-kapitaal.

Gaat u parttime werken, dan gaat gewoonlijk uw salaris omlaag. Vanaf dat moment bouwt u over een lager salaris pensioen op. Het pensioen dat u dan opbouwt is dus lager dan wanneer u fulltime zou werken. Ook uw nabestaandenpensioen wordt lager. 

Rekenvoorbeeld
Martijn is 35 jaar en verdient € 40.000 per jaar. Hij wordt in de loop van het jaar vader en gaat dan vier dagen werken. Daarmee krijgt hij een parttimepercentage van 32 : 40 = 80%.

Zijn jaarsalaris zal hierdoor naar alle verwachting 80% van € 40.000 = € 32.000 gaan bedragen. Maar ook de franchise* gaat in zijn geval omlaag naar 80% van € 16.864  per jaar, ofwel € 13.491. Zijn pensioengrondslag (dat deel van zijn salaris waarover hij pensioen opbouwt), daalt hierdoor:

Fulltime: € 40.000 - € 16.864  = € 23.136

Parttime: € 32.000 - € 13.491  = € 18.509

Dat is een daling van 20%. Martijn’s pensioengrondslag, en daarmee zijn opbouw van DC-kapitaal, daalt dus rechtevenredig met de mate waarin hij minder gaat werken. Er is ook minder partnerpensioen. Hoeveel minder dit wordt, is afhankelijk van de regeling waar u aan deelneemt. 

* als voorbeeld gebruikten we de franchise 2014