arbeidsongeschiktheid

Bij IBM is een aantal pensioenzaken geregeld voor als u arbeidsongeschikt wordt. Deze staan beschreven in het arbeidsongeschiktheidspensioenreglement.

Let op: voor individuele gevallen kunnen afwijkende regelingen of afspraken gelden. Wat betreft het pensioen begeleiden wij u zoveel mogelijk persoonlijk. Heeft u een vraag over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op.

U betaalt geen premie meer voor uw pensioen, maar u blijft wel pensioen opbouwen
Geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, heeft geen effect op uw pensioenopbouw. U blijft pensioen opbouwen over het pensioengevend salaris dat gold op het moment dat u arbeidsongeschikt werd. U blijft dit opbouwen volgens het reglement waar u op dat moment aan deelnam of een opvolger daarvan. Het enige verschil is dat wij uw premies overnemen; u betaalt dus zelf geen premies meer. Dit geldt voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent.

Wilt u weten tot wanneer uw pensioenopbouw doorgaat? Dit staat op uw jaarlijkse pensioenoverzicht. Op het IBM intranet vindt u meer details daarover.

Na 2 jaar kunt u een arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) ontvangen
Na 2 jaar onafgebroken ziekte kunt u in aanmerking komen voor een AOP-uitkering van SPIN. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Het AOP stopt als u uw pensioenleeftijd of uw 'AOP-einddatum' bereikt, als u overlijdt of als u geen WIA meer ontvangt. Kijk op uw pensioenoverzicht of uw correspondentie over uw arbeidsongeschiktheid voor de precieze datum van uw pensioenleeftijd of AOP-einddatum. Deze kan per persoon verschillen.

Hoe hoog uw AOP is, of u ervoor in aanmerking komt en wanneer, staat ook op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

U hoeft uw arbeidsongeschiktheid niet bij ons te melden
Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan geeft IBM dit door aan SPIN. U hoeft dit dus niet apart aan ons door te geven.

Vragen over pensioen bij arbeidsongeschiktheid?
Neem contact op met ons via e-mail of telefoonnummer 050-582 7997.

Wilt u meer weten over deze regeling, kijk dan ook eens op het IBM intranet.