Arbeidsongeschiktheid

Bij IBM en Kyndryl is een aantal pensioenzaken geregeld voor als u arbeidsongeschikt wordt. Deze staan beschreven in de arbeidsongeschiktheid pensioenreglementen.

Voor individuele gevallen kunnen afwijkende regelingen of afspraken gelden. Heeft u een vraag over uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid, neem dan contact met ons op.

Wat is er geregeld?

U betaalt geen eigen bijdrage(n) meer, maar u blijft wel pensioen opbouwen
U blijft pensioen opbouwen over het salaris dat gold op het moment dat u arbeidsongeschikt werd; en volgens het reglement waar u op dat moment aan deelnam of een opvolger daarvan. Het enige verschil is dat wij uw eigen bijdrage(n) overnemen; u betaalt dus zelf geen eigen bijdrage(n) meer. Dit geldt voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent.
Let op: extra vrijwillige bijdrage DC blijft u wel zelf betalen. Denk na of u deze wilt verlagen of stopzetten.

Na 2 jaar: arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)
Na 2 jaar onafgebroken ziekte kunt u in aanmerking komen voor een AOP-uitkering van SPIN. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering. Het AOP stopt als:

  • u uw ‘AOP-einddatum’ bereikt (kan per persoon verschillen);
  • u met pensioen gaat.
  • u overlijdt;
  • u geen WIA meer ontvangt.

Let op: het zogeheten WIA-hiaat is niet verzekerd.

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, dan geeft de werkgever dit aan ons door. U hoeft dat dus niet apart aan ons te melden.

Op de hoogte blijven

Wij houden u via persoonlijke correspondentie op de hoogte. Ook sturen we u jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierop staat o.a.:

  • tot wanneer uw pensioenopbouw doorgaat;
  • uw ‘AOP-einddatum’;
  • Hoe hoog uw AOP is, of u ervoor in aanmerking komt en wanneer.

Wilt u weten wat het in uw pensioensituatie betekent? Neem dan contact op met de servicedesk.