verhuizen

Bent u verhuisd? Dan hoeft u ons geen adreswijziging te sturen. Wij ontvangen uw adresgegevens van de gemeente waar u staat ingeschreven.

Er zijn twee situaties waarin u wèl uw adreswijzigingen moet doorgeven: 
• uw postadres wijkt af van het adres waar u officieel staat ingeschreven, of
• u bent in het buitenland gaan wonen.
Geef uw verhuisbericht schriftelijk aan ons door.

Emigratie

Emigratie is een van de toetsmomenten die SPIN inlast om te controleren of uw DC-kapitaal niet fiscaal bovenmatig is. De nieuwe pensioenwetgeving van 2015 verlangt dat het pensioen dat u aan het eind van de rit bij een verzekeraar inkoopt, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat een DB’er ontvangt, inclusief een jaarlijkse toeslag van 3 procent. Als uw pensioen boven de limiet uitkomt dan wordt u daar over geïnformeerd. 

Lees meer over de opbouwlimiet aan het DC-kapitaal.